Auto nakijken

Vraag gesteld door T. Brochard op 10 mei 2021

Kan ik bij jullie mijn auto laten nakijken voor dat ik naar Spanje reist.

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U vraagt naar de mogelijkheden voor een vakantiecheck voor de auto. In het verleden bood de ANWB die mogelijkheid bij haar keuringsstations. Deze activiteit is in 2017 opgeheven. U bent dus aangewezen op een garage. Een vakantiecheck is een goede aanvulling op het reguliere onderhoud, maar geen vervanger van achterstallig onderhoud.