Toeslag wegenbelasting voor LPG

Vraag gesteld door Karel Riepen op 06 januari 2017

Ik ben in bezit van een auto door de fabriek geleverd voor LPG. Veranderd in 2017 de toeslag voor LPG? In de tabel kan ik geen toeslag ontdekken.

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U vraagt of er aangaande motorrijtuigenbelasting voor LPG-auto's iets verandert per 2017.
De brandstoftoeslag voor LPG is niet veranderd.
Motorrijtuigenbelasting bestaat uit een rijksdeel en provinciale opcenten.
De tarieven van het rijksdeel zijn per 2017 met 2% gedaald. (Inflatiecorrectie buiten beschouwing gelaten).