Terugroepactie Opel Ampera-E 20-C-189

Vraag gesteld door E. van der Hoeven op 04 februari 2021

Ik heb een Ampera-E van 2020 nu 21-01-21 terugroepactie ivm brandgevaar door hoogspanningsaccu auto kan spontaan in brand vliegen met andere software nu nog maar 90% accu opladen ipv 425 km nu nog max 250 km nu brandgevaar geminimaliseerd dus nog steeds brandgevaar. Opeldealer VanMill wil hier niks aan doen moet wachten dat OPEL met andere software komt dat accu weer volledig opgeladen kan worden.Contact gehad met OPEL.nl heb de indruk dat dit niet verholpen wordt probleem zit in de accu. Mijn vraag is dit bekend bij ANWB
 

Antwoord van Harm

ANWB Expert

 

Wat is het probleem?

U heeft in 2020 een nieuwe Opel Ampera e gekocht. Naar nu blijkt is de auto behept met een ernstig gebrek. De hoogspanningsaccu van de auto kan spontaan ontbranden (ter hoogte achterbank auto) met alle gevolgen en risico van dien. In de Verenigde Staten heeft voornoemde gevaar zich inmiddels meermaals verwezenlijkt.

Gelet op het mogelijke gevaar op lichamelijk letsel heeft Opel Nederland hiervan melding gemaakt bij de RDW, waarbij een terugroepactie is ingesteld.

Non-conformiteit / Waar heeft u recht op?

Nu de auto ondeugdelijk blijkt, voldoet deze niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst ingevolge artikel 7:17 BW.

Op grond van artikel 7:21 BW heeft u recht op kosteloos herstel of vervanging. Vervanging dient onder normale omstandigheden binnen een redelijke termijn te geschieden, bij gebreke waarvan de consument prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst verlangen ingevolge artikel 7:22 BW.

Op grond van artikel 7:24 lid 1 BW kan men daarnaast een schadevergoeding vorderen, waarbij de schade wel dient te worden aangetoond.

Voor een beroep op non-conformiteit is het essentieel dat u de verkoper in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. Opel Nederland is geen contractspartij.

Meer informatie over klachten na aankoop inclusief een stappenplan leest u op onze website. 

Wat heeft Opel tot dusver ondernomen?

Opel heeft haar klanten schriftelijk geïnformeerd over het ernstige gebrek en de gevaren. Inmiddels hebben vele updates elkaar opgevolgd. Medio augustus 2021 heeft Opel Nederland haar klanten bericht dat het accupakket zal worden vervangen voor een deugdelijk exemplaar met een verhoogde capaciteit en een hogere actieradius. Opel geeft op deze nieuwe hoogspanningsaccu een garantie van 8 jaar of 160.000 km

Na campagne 21-C-139 heeft Opel Nederland, mede op aandringen van de ANWB, een compensatieregeling in het leven geroepen ter compensatie voor al het (financieel) ongemak en nadeel. De compensatie bestaat uit een dagvergoeding van € 10,00 tot aan de dag dat het accupakket is omgeruild.

Geschillencommissie Voertuigen

Mocht u er met uw dealer niet uitkomen, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, eventueel met hulp van uw rechtsbijstandsverzekering, mits u daarover beschikt.

==========

Update 24 maart 2022 door Michiel:


Campagne  22-C-009 (software update)
GM heeft nieuwe diagnosesoftware ontwikkeld, die door Opel zal worden aangeboden aan klanten, wiens Ampera-e nog niet is ingedeeld voor vervanging van de batterijen voor nieuwe exemplaren. Met deze software zal de detectie van eventuele batterijproblemen verbeterd worden en wordt de batterijcapaciteit gereduceerd tot 80% van de oorspronkelijke capaciteit. Hierbij komen verder alle beperkingen, zoals verwoord bij campagne 21-C-139, te vervallen. Volgens Opel zou hierdoor de totale actieradius met 68 km toenemen ten opzichte van de actieradius die haalbaar was na toepassing van campagne 21-C-139. Ofwel Opel beperkt het laadvermogen van 90% naar 80%, en telt vervolgens 110 km actieradius (betrof één van de beperkende maatregelen uit campagne 21-C-139) hierbij op. Deze berekening klinkt mooi, maar feit blijft evenwel, dat de actieradius van de Opel Ampera E meer dan 20% lager is dan de klant in alle redelijkheid mocht verwachten bij het sluiten van de koopovereenkomst.

Dagvergoeding
Na uitvoering van campagne 22-C-009 blijft de compensatieregeling (dagvergoeding € 10,00) onverkort en onder dezelfde voorwaarde van kracht tot aan de dag dat de hoogspanningsaccu is vervangen.

Terugwerkende kracht compensatieregeling?
Opel handhaaft haar eerder ingenomen standpunt ten aanzien van ingangsdatum van de compensatie (dagvergoeding). Hetgeen erop neerkomt dat de klant – indien voldaan is aan de voorwaarden - aanspraak heeft op de compensatie na uitvoering campagne 21-C-139 én, pas vanaf de dag nadat de klant uitdrukkelijk om compensatie verzocht heeft.

De ANWB blijft van mening dat de compensatie dient plaats te hebben vanaf de datum uitvoering campagne 21-C-139. Vanaf de datum uitvoering campagne 21-C-39 heeft de Ampera e eigenaar immers te dealen met vele beperkende maatregelen. Indien de dealer weigert de compensatieregeling met terugwerkende kracht toe te passen, adviseren wij uw rechtsbijstand in te schakelen of anders uw geschil ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Vervanging hoogspanningsaccu
Vooralsnog kan Opel geen duidelijkheid verschaffen over de termijn de waarop de hoogspanningsaccu van uw Ampera e vervangen zal worden.