Terugroepactie Opel Ampera-E 20-C-189

Vraag gesteld door E. van der Hoeven op 04 februari 2021

Ik heb een Ampera-E van 2020 nu 21-01-21 terugroepactie ivm brandgevaar door hoogspanningsaccu auto kan spontaan in brand vliegen met andere software nu nog maar 90% accu opladen ipv 425 km nu nog max 250 km nu brandgevaar geminimaliseerd dus nog steeds brandgevaar. Opeldealer VanMill wil hier niks aan doen moet wachten dat OPEL met andere software komt dat accu weer volledig opgeladen kan worden.Contact gehad met OPEL.nl heb de indruk dat dit niet verholpen wordt probleem zit in de accu. Mijn vraag is dit bekend bij ANWB
 

Antwoord van Harm

ANWB Expert

Deze terugroepactie is ons bekend. We gunnen Opel Nederland even tijd om met een oplossing te komen en zijn benieuwd hoe deze er uit komt te zien.

Het is begrijpelijk dat de dealer daar ook op moet wachten. De auto moet uiteindelijk wel weer voldoen aan de verwachtingen die er bij de verkoop waren.

Update 09-04-2021:

We hebben Opel Nederland gevraagd om met een definitieve oplossing te komen. Hun antwoord hierop is:

“Voor deze veiligheidscampagne is een tussentijdse softwaremodificatie ontwikkeld door General Motors. Op dit moment wordt door de engineers van General Motors hard gewerkt aan mogelijkheden om de laadcapaciteit weer te verhogen. Zodra hier meer over bekend is zullen wij de betreffende Opel-rijders en het Opel-netwerk hierover informeren.”

Ze zijn dus wel bezig met een definitieve oplossing maar we vinden wel dat dit te lang duurt. Uiteindelijk zullen zal de auto weer 100% moeten kunnen laden, anders voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen op grond van de koopovereenkomst (non-conformiteit artikel 7:17 BW). Op grond van artikel 7:22 lid 1 en2 BW opteren voor ontbinding c.q. prijsvermindering koopprijs.

Vervolgstappen
Voor een beroep op non-conformiteit dient u uw dealer in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen c.q. een oplossing aan te dragen binnen een redelijke termijn. Mocht de dealer hier niet aan voldoen, dan raden wij aan uw eventuele rechtsbijstand in te schakelen of anders het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop leest u op onze website.

 

Artikel 22 (lid 1+2)  

Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:

a. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;

b. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.

De in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel       etc.