Verschil toelating milieu zones utrecht rotterdam

Vraag gesteld door Milieuzones verschillen op 14 maart 2017

Ik heb een Mercedes 560 sec uit 1986, de wagen heeft een katalysator en loopt op LPG, voldoet aan alle milieu eisen (keuring).
In Utrecht mag ik wel binnen de zone komen, terwijl ik Rotterdam niet in mag
Even voor de goede orde ik betaal ruim € 2.500,- wegenbelasting per jaar.
Ik weet dat gemeente raden zelf eisen kunnen stellen, maar ik wil graag weten wat de ANWB en het rijk hier aan doen om te voorkomen dat de ene gemeente een andere regeling heeft dan een andere, het is onmogelijk om elke keer te kijken waar ik wel en niet mag rijden.

Antwoord van Leo

ANWB Expert

Er is een verschil per stad voor wat betreft de toelating van voertuigen in de milieuzones en u vraagt hoe de ANWB hier in staat.

Op onze website vind u "milieuzones, wat vindt de ANWB"

Als een stad een milieuzone wil invoeren, zal dit wat de ANWB betreft daarom aan drie voorwaarden moeten voldoen:

  1. De milieuzone moet proportioneel zijn: het moet een probleem oplossen en geen symboolpolitiek zijn. Ook andere vervuilende bronnen moeten worden aangepakt.
  2. De milieuzone moet duidelijk zijn: de weggebruiker moet weten waar hij aan toe is. Dat betekent ook zo min mogelijk verschillen tussen steden.
  3. De milieuzone moet eerlijk zijn: zijn er voldoende ontheffingen (bv. voor gehandicapten) en uitzonderingen (bv. voor oldtimers)? Is er compensatie als eigenaren benadeeld worden (bv. een slooppremie)?