Sloopregeling oude diesel

Vraag gesteld door M.L.A. Stachowski op 19 juli 2020

Is er al een regeling om je oude diesel bedrijfsauto in te ruilen?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of u gebruik kunt maken van een sloopregeling voor uw diesel bedrijfswagen.

Op dit moment biedt alleen de gemeente Amsterdam een sloopregeling. Helaas kunt u daar dus geen gebruik van maken. Er wordt van verschillende kanten gepleit voor een landelijke sloopregeling maar daar lijken vooralsnog geen plannen voor te zijn. Hier kunt u zien wat de actuele regelingen en subsidies zijn.