Rijden met automaat in Mazda CX 5 november 2019

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 28 november 2019

Bij het rijden in de file, stoplichten of wat langer stilstaan, kruipt de auto voorwaarts in D. Ook heeft de auto een I-stop. Wat is nu het beste bv voor de automaat om de schakelhandel op dat moment te zetten D, N of P?

Recent sloeg de motor af op de I-stop (bij stoplicht), hij stond toen in N, bij het verzetten naar D sloeg de motor weer aan met toch een behoorlijke schok in de auto/automaat.

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt of u de automaat van uw Mazda CX5 uit 2019 bij een verkeerslicht in de stand D kunt laten staan of beter in N of P.

Deze auto heeft een conventionele automaat met koppelomvormer. Als de i-stop in werking is, kunt u deze automaat gewoon in D laten staan in de file of tijdens korte stops. Als de i-stop niet werkt, kunt u de automaat bij korte stops ook in de D laten staan maar als u wat langer stil staat, kunt u beter naar N of P schakelen.

De schok die ontstond toen de auto afsloeg op de i-stop in de N stand en u de D stand inschakelde, is waarschijnlijk veroorzaakt omdat de boordspanning te laag werd en de motor daarom aansloeg precies op het moment dat de D werd ingeschakeld. Als i-stop actief is, start de motor normaal pas als de rem wordt losgelaten.