Verkeersquiz

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 21 oktober 2019

Betreft vraag 7 van de verkeersquiz.

Als je bent uitgevoegd ben je verplicht die uitvoegstrook te blijven volgen. Als het dus verboden is om weer terug in te voegen, waarom dan geen doorgetrokken streep aan de rechter kant van de blokkenlijn?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over het aanbrengen van doorgetrokken strepen op de weg bij een uitvoegstrook.

Bij het uitvoegen geeft de wet het volgende aan:
Bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten en daartoe een uitrijstrook volgen, zijn ter hoogte van de daarin aangebrachte pijlen verplicht om de richting te volgen die de uitrijstrook waarop zij zich bevinden, aangeeft.

De wet geeft dus al de regel aan. En wie rijdt zou deze regel moeten kennen. Het kan zijn dat op bepaalde punten ook nog gebruik wordt gemaakt van verkeerttekens op de weg om de situatie duidelijk te maken, maar die beslissing is dan aan de wegbeheerder.