Parkeerboete Tallinn Estland

Vraag gesteld door Bobalice op 09 juli 2018

Op 2-6-18 kreeg ik een parkeerboete van €40 op een parkeerterrein in Tallinn, Estland. Hoewel de parkeerinstructie in het Ests was geschreven heb ik na navraag aan omstanders de juiste instructies opgevolgd. Een sms met kentekennummer en parkeerplek naar nummer 1902 bij start van parkeertijd en weer een sms naar nummer 1903 aan einde parkeertijd. Toch vond ik een boete op de voorruit. Ik heb gereclameerd via de website. Bewijs van gestuurde sms via screenshot toegevoegd. Na ongeveer 15 mails heen en weer wordt de zaak er steeds onduidelijker op. Wel weet ik nu dat je op die plek alleen kunt betalen met een Estse of Russische telefoon. Dat staat echter nergens aangegeven. Niet op de parkeerplaats zelf en ook niet op de website. Ik had dus sowieso niet kunnen betalen.
Vraag: moet ik het er maar bij laten, of krijg ik dan problemen met boete op boete die ik dan uiteindelijk toch via een Nederlandse instantie moet betalen? NB. Ik snap ook niet HOE en aan WIE ik moet betalen, aangezien de bekeuring in het Ests is.

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Begin juni heeft u in Tallinn een parkeerboete van €40 ontvangen. U was in de veronderstelling dat u had betaald door u telefonisch aan te melden. Dat blijkt niet te kunnen met een buitenlands toestel.

U heeft per e-mail contact gehad met het bedrijf waarvan u de boete ontving. Kennelijk kan er ter plekke alleen met een Estse of Russische telefoon aangemeld worden voor parkeren. U wilt weten wat u moet doen.

Als de boete niet betaalt, loopt u het risico dat de boete wordt geïnd. Een voorbeeld daarvan zijn de parkeerboetes in Pula (Kroatië) vorige zomer, waar het parkeerbedrijf een Nederlands incassobureau heeft ingeschakeld om de boetes te innen.

Ik adviseer u nogmaals te mailen (of eventueel te bellen indien mogelijk) om na te vragen of u bezwaar kunt maken, omdat u voor buitenlanders met een buitenlandse telefoon(provider) kennelijk niet mogelijk is om u aan te melden. Als dat niet het geval is, kunt u overwegen de boete te betalen om verdere verhogingen te voorkomen. Vraag per mail/telefoon op welk bankrekeningnummer en aan welke bedrijf u moet betalen.

Rechtsbijstandverzekering
Indien u een rechtsbijstand verzekering heeft, dan raad ik u aan na te gaan of dit onder de dekking valt. Zo ja, dan kunt u uw zaak bij hen indienen. Let op: Sommige rechtsbijstandsverleners hebben boetes uitgesloten. Echter het gaat hier niet om een boete maar om een civiele vordering.

ECC
Ook kunt u Europees Consumenten Centrum inschakelen. Zij kunnen een bemiddelende rol spelen,