Hoe een duitse milieusticker te krijgen?

Vraag gesteld door Fred en Janny op 13 januari 2017

Onze Golf diesel uit 2000 35-FH-XX heeft een moderne zeer zuinige motor met een origineel Retrofit roetfilter en een uitstoot van 0,037 g/km.
Deze motor is daarna nog jaren in verschillende VW's gebruikt.
Bij de RDW staan deze gegevens ook vermeld.
Het blijkt toch lastig om een milieusticker voor Duitsland te krijgen, terwijl wordt gezegd dat voor de bouwjaren t/m 2000 een sticker afhankelijk is van welke motor/auto en het dus wel mogelijk zou zijn.
Gisteren bij de APK is zelfs een waarde gemeten van 0,25 terwijl die voor auto's vanaf 2009 maximaal 1,9 mag zijn.
De RDW verwijst me hiervoor naar de ANWB.
Graag advies hulp om een voor deze auto terecht sticker te krijgen.
Groet, Fred

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over de milieusticker in Duitsland.

Uw auto wordt in eerste instantie afgerekend op het bouwjaar. Voertuigen van na 31 december 1996 en vóór 1 januari 2001 komen in principe niet in aanmerking voor een sticker. Tenzij het hier toch een emissieklasse Euro 3 motor betreft alleen dat valt in de RDW voertuiggegevens niet terug te vinden en op die manier ook niet aan te tonen. Misschien dat dit met de Verklaring Typegoedkeuringsgegevens valt aam te tonen die u eventueel via VWE kunt aanvragen.

Overigens gaat de ANWB niet over de stickers en welke auto daar wel of niet voor in aanmerking komt. Maar misschien is het 'n idee bij de TUV te informeren hoe u moet kunnen aantonen dat de gele sticker wél van toepassing is.***

Reactie van Jos van der Drift:

Nog ter aanvulling; in nog maar één stad is een gele sticker nog van toepassing. Voor alle overige steden geldt dat alléén de groene sticker nog toegang biedt. Met ingang van 1 juni 2016 zijn er maar liefst 54 milieuzones door heel Duitsland. 53 daarvan mag u uitsluitend binnenrijden met een groene milieusticker. De oude gele sticker is nog maar in één gebied van toepassing (Neu-Ulm) en de oude rode sticker wordt zelfs nergens meer toegelaten.

Voor slechts één stad is het misschien verspeelde moeite om een gele sticker te verkrijgen. Groen is per definitie niet haalbaar voor uw Golf.