BPM wijziging.

Vraag gesteld door Rijderblijdschap op 31 juli 2018

Gaat de BPM op 1 september 2018 op nieuwe auto's omhoog, daar de wijze van CO2 meting verandert? Dit zou fiscaal neutraal moeten zijn, maar toch.
Ik heb de vraag bij diverse instanties uitgezet en tot nu toe geen bevredigend antwoord gehad.

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over de BPM wijziging naar aaneliding van de nieuwe CO2 meting.

Het tariefstelsel BPM is gebaseerd op de CO2-uitstoot van auto’s gemeten bij de typegoedkeuring. Jarenlang is hiervoor de NEDC-emissietest gebruikt. Echter vanaf september 2017 is voor nieuwe modellen in de typegoedkeuring de NEDC vervangen door de WLTP test. Dit is een meer realistische verbruiksmeting die resulteert in een hogere CO2 uitstoot. Het is de bedoeling dat vanaf september 2018 alle nieuw verkochte auto’s een WLTP waarde hebben.

Voorlopig wordt voor het bepalen van de BPM de hogere WLTP waarde met een rekentool teruggerekend naar een lagere NEDC waarde. De overheid heeft toegezegd dat de omschakeling van NEDC naar WLTP niet mag leiden tot hogere BPM opbrengsten zoals u terecht ook zelf opmerkt. Dit zou betekenen dat de BPM tarieven (naar beneden) bijgesteld moeten worden.

Op dit moment ziet het er naar uit dat in de loop van 2019 of begin 2020 nieuwe BPM tarieven op basis van de WLTP geïntroduceerd worden. In dit stadium zien we echter tóch prijsverhogingen ontstaan ondanks de toezegging van de overheid dat dit niet door hogere BPM opbrengsten zou mogen plaatsvinden.

Ik wil benadrukken dat o.a. Bovag, ANWB en de RAI-vereniging van mening zijn dat de consument niet de dupe mag worden van deze nieuwe, meer realistische meetmethode. De consument zou niet meer moeten gaan betalen door de overgang naar de WLTP zoals ook door de overheid toegezegd. In dit stadium staan er nog altijd geplande gesprekken in de agenda en maakt de ANWB zich sterk om via een politieke lobby de BPM toch aangepast te krijgen.