Aanpassen strepen op wegdek

Vraag gesteld door gerdeheerkorteven op 24 november 2017

Op folder "nieuwe strepen op de weg: makkelijker en veiliger" staat dat uiterlijk 2015 alle strepen volgens de nieuwe regels aan gebracht zullen zijn. Op de N289 heeft aan de Zeeuwse kant de aanpassing plaatsgevonden maar op de Noord Brabantse kant niet. Dat is raar op 1 weggedeelte. Wat is hiervan de reden? Er zijn nog meer straten in de buurt waarvan de belijning niet kloppen volgens de nieuwe richtlijnen. Antwerpsestraatweg in Hoogerheide en Bergen op Zoom etc. Graag reactie.

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U vraagt naar de reden waarom de strepen op sommige wegen in Zeeland nog niet kloppen volgens de nieuwe richtlijnen. Wij weten niet wat de specifieke reden is voor de locaties die u aangeeft. Maar we weten wel dat er in het algemeen “geen geld of prioriteit” redenen kunnen zijn van de wegbeheerder waarom ze (nog) niet voldoen aan de richtlijnen.
Het beheer en onderhoud (en herinrichting en belijning) van de locaties die u noemt worden gedaan door de provincie Zeeland. We adviseren u contact op te nemen met de provincie (https://www.zeeland.nl/contact) om te horen wat de echte reden is waarom de belijning (nog) niet klopt. Uw signaal stuur ik als voorbeeld ter kennisgeving door naar onze verkeerskundigen.
Heeft u zo antwoord gekregen op uw vraag?***

Reactie van gerdeheerkorteven:

Mijn vraag is helaas niet goed gelezen! Zo krijgt de provincie Zeeland in de schoenen geschoven dat zij hun zaakjes niet op orde hebben wat niet waar is. Het is toch raar dat er nadat dit bericht in 2008 is uitgegeven er nog steeds geen eenheid kan bestaan in wegbelijning terwijl het in 2015 landelijk gereed moest zijn! Dit wekt enorme verwarring naar de weggebruiker.