Verkeersregel

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 16 oktober 2019

Stel ik rij binnen de bebouwde kom, en ik wil van baan verwisselen om links voor te sorteren, ik heb dit bijtijds aan gegeven dmv mijn richtingaanwijzer, moet men dan voorrang verlenen en ruimte laten om mij ertussen te laten?

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U vraagt of u voorrang heeft als van baan wisselt om links voor te sorteren en u dit bijtijds met uw richtingaanwijzer heeft aangegeven.

Artikel 54 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens bepaalt dat u het overige verkeer voor moet laten gaan, wanneer u van rijbaan wisselt om links voor te sorteren. Dit geldt ook als u dit bijtijds heeft aangegeven met uw richtingaanwijzer.