Ecotest ADAC: diesel of benzine?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 18 september 2019

Bij Adac vond ik meetresultaten 2019 (feitelijke CO@ uitstoot) waaruit blijkt dat vanuit perspectief schadelijke stoffen je beter diesel kan rijden (BMW2 serie). Onderschrijft ANWB de resultaten? Waarom geen aandacht in het maatschappelijk debat?

Antwoord van Menno

ANWB Expert

De aller, allernieuwste generatie dieselmotoren is schoon, niet alleen in het laboratorium maar ook tijdens tests op de openbare weg. Metingen van onze zusterclubs en ook andere onderzoeksinstituten wijzen dit uit. Wij twijfelen niet aan de uitkomsten van die metingen.

Op dit moment heeft de dieselmotor, als gevolg van de sjoemelaffaire, een imagoprobleem. Wij denken dat het actief uitdragen van de boodschap dat de modernste generatie dieselmotoren nu wel (echt) schoon is, met de nodige scepsis zal worden bejegend. Nog schoner dan de dieselmotor is een elektrische aandrijving. Daarom zet de ANWB in op stimulering van elektrisch vervoer.