Aanhanger

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 23 september 2019

Mag je met alleen rijbewijs B met een aanhanger rijden?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of je met rijbewijs B een aanhanger mag trekken.

Dat mag zeker.

Met rijbewijs B mag je:

  • een aanhanger trekken van maximaal 750 kilo (lege gewicht + laadvermogen);
  • een aanhanger trekken van meer dan 750 kilo als de auto en de aanhanger samen niet boven de 3.500 kilo (maximaal toelaatbare massa auto + maximaal toelaatbare massa aanhanger) uitkomen.