Total loss of niet?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 25 juli 2019

Als de dagwaarde lager is dan de reparatie wat voor zin heeft de reparatie ? [bij een WA verzekering] 

Antwoord van Leo

ANWB Expert

Als ik de door u gegeven informatie goed begrijp vraagt u wanneer een object total loss is. Er is een onderscheid te maken in technisch en economisch total loss. Een object is technisch total loss wanneer een deugdelijke reparatie technisch niet meer mogelijk is.

Een object is economisch total loss als de schade meer bedraagt dan de dagwaarde min de restantwaarde.
Voorbeeld:
Waarde vlak voor ongeval                   € 1.500,-
Restantwaarde                                       € 500,-
Maximale schade aan dit object is dan € 1.000,-
Bij een schade onder de € 1.000,- dus niet total loss en bij schade boven de € 1.000,- wel (economisch) total loss.