in- en uitklaren privégoederen naar Hongarije met Kastentrailer 29m3

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 03 juli 2019

De vraag is als volgt:
Zowel mijn vrouw als ikzelf zijn in het bezit van een rijbewijs BE; met dit KAV te huren. Onze inboedel willen wij met deze wagen verhuizen van Nederland, via Duitsland, via Oostenrijk naar Hongarije. Wij gaan er van uit dat wij met deze wagen met een inhoud van 29 m3 en onze privégoederen gewoon mogen aansluiten aan het vakantieverkeer en dat we geen extra vergunningen/verplichtingen hoeven te regelen ivm in- en uitklaren van goederen; wij veronderstellen dat zulks alleen geldt bij een vrachtwagen; we rijden dan ook niet voor of namens derden, noch vervoeren wij goederen voor derden; het gaat puur om onze eigen inboedelzaken die we in ons nieuwe huis in Hongarije willen plaatsen.
Résumerend: als we een dergelijke combinatie met ons BE-rijbewijs mogen besturen, dan kunnen we aan het vakantieverkeer aansluiten en hoeven we generlei verplichtingen te ondergaan aangaande in- en uitklaren zoals bij een vrachtauto ?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u uw verhuisgoederen en persoonlijke goederen moet uitklaren en invoeren voor de verhuizing naar Hongarije.
 
Nee, omat de verhuizing van verhuisgoederen en persoonlijke goederen binnen de EU-plaatsvindt, geldt de regel van vrij verkeer van goederen.
 
Het zijn vooral roerende goederen - zoals meubels, vervoermiddelen voor particulier gebruik, huishoudelijke voorraden voor normaal huishoudelijk gebruik, huisdieren, draagbare instrumenten voor de uitoefening van een beroep, etc.
 
Motorvoertuigen
Voor invoer van motorvoertuigen - auto, motor, etc - als verhuisgoederen gelden aanvullende eisen. Zo dient het motorvoertuig minimaal zes maanden op uw naam te zijn geregistreerd.
 
Douane
Neem voor meer informatie contact op met de douane van zowel Hongarije als Nederland.
Raadpleeg voor uitvoeren motorvoertuigen de RDW.