Emissie dieseltjes

Vraag gesteld door JPGehem op 11 april 2018

Rechtvaardigt de uitstoot van een dieseltje de 'heksenjacht' die er op dit moment op geopend lijkt te zijn. Een dieseltje draait toch met een aanmerkelijk lager toerental -dus minder verbrandingen- dan een benzineauto (zo'n 2500 tegen 3000) bij dezelfde aangehouden snelheid

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over de uitstoot van een dieselauto.

  • Een dieselauto is veel vervuilender dan een benzineauto. Benzine- en dieselmotoren hebben als groot nadeel de uitstoot van schadelijke stoffen en de uitstoot van CO2. CO2 is voor een groot deel verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde (broeikaseffect), maar niet direct schadelijk voor de gezondheid.
  • De vervuilende uitlaatgasstoffen zoals roetstof en NOx zijn wél schadelijk voor mens, dier en natuur. Met de introductie van goede af-fabriek roetfilters is de roetuitstoot van diesels naar een acceptabel niveau teruggebracht. Maar de NOx blijft veel hoger. Vanaf de zogeheten euro 6-norm (inwerkingtreding 2015) zit er in de emissienormen voor diesels wel een belangrijke reductie van NOx, maar de praktijk bleek weerbarstiger. De werkelijke NOx- uitstoot van diesels blijkt veel hoger dan verwacht (en zit zomaar een factor 5 tot 10-maal hoger dan de normen) terwijl benzine in de praktijk ver onder de normstelling blijkt te zitten.
  • Inmiddels is de wetgeving verder aangescherpt, met ingang van september 2017 is er voor nieuwe auto’s een Euro 6d verplicht waarbij de uitstoot ook in de praktijk getest wordt. Per september 2020 wordt dit nog verder aangescherpt.
  • Bij de verbranding van een liter diesel komt meer CO2 vrij dan bij de verbranding van een liter benzine. Daarmee verdwijnt een deel van het voordeel van de zuiniger diesel. Verder hebben de benzinemotoren de laatste tijd een inhaalslag gemaakt. Het verbruik van benzineauto’s is geoptimaliseerd. Bij diesel is er de laatste jaren minder winst geboekt.
  • Conclusie, ook de modernste diesels (van na 2015) zitten qua NOx-uitstoot nog ver boven die van benzineauto’s, ook als je ze vergelijkt met veel oudere (2005 of ouder) benzineauto’s. Bij diesels van voor 2015 is de gemiddelde NOx-uitstoot nog hoger, bij oudere diesels (2009 of ouder) kan daar nog het ontbreken van een roetfilter bijkomen. Diesels van voor 2005 hebben vrijwel zeker geen roetfilter.

De actualiteit rond Diesel roept meer vragen op. De 8 meest prangende vragen en antwoorden vindt u op anwb.nl***

Reactie van Euroka:

Lekker dan. Een aantal jaren geleden werd het gebruik van LPG door onze overheid ontmoedigd ten gunste van diesel. Toen vroeg ik me al af waar ze mee bezig waren. Maar toen keken ze nog niet of nauwelijks naar zaken zoals roet, fijnstof en NoX.