Tolbadge Italië

Vraag gesteld door P. van der Horn op 20 mei 2019

U verwijst naar Area servicepunt, maar waar in Italië?

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Uw tolbadge blijkt niet te werken in Italië.

Misschien dat u bij één van de Telepass servicepunten terecht kunt. Zie dit overzicht waar deze locaties op de kaart worden aangeduid. Hopelijk dat men daar een oploosing weet voor dit probleem.