Tweedehands zonder garantie

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 19 april 2019

Ik heb in november 2018 een tweedehands Nissan quasqai gekocht voor 10.759,50. Zonder garantie. Km stand 129929. Op 28 maart 2019 stond de auto stil. Na beraad garage en de door de garage geraadpleegde Nissan dealer is het advies, motor vervangen. Kosten 7.200,-. De garage wil de kosten delen . Wij denken eigenlijk dat garage de kosten moet betalen.  Schade is binnen een half jaar. Garage zegt dat hij aankoop bemiddelaar is geweest en dat hij dit aanbod eigenlijk niet hoeft te doen. Wij weten het niet meer. Jullie wel?

Antwoord van Lisette Schreuder

ANWB Expert

U heeft vorig jaar  in november 2018 een tweedehands auto gekocht. Vorige maand moest de auto worden gerepareerd. De garage heeft voorgesteld de hoge kosten daarvan te verdelen. U vraagt of dat redelijk is. t zo is. De garage zegt bij de koop bemiddelaar te zijn geweest.

Het is de vraag van wie u de auto nu precies hebt gekocht. Dit is belangrijk voor de vraag wie de reparatiekosten moet betalen. Als de garage inderdaad bemiddelaar is geweest, dan zal hij daartoe opdracht hebben gekregen van een ander, een particulier of andere garage. Mogelijk blijkt dit uit de koopovereenkomst. Staat die op naam van een ander dan de garage, dan zal het inderdaad zo zijn dat de garage is opgetreden als bemiddelaar en hoeft hij het aanbod, de reparatiekosten te delen, niet te doen.

In dat geval moet u de verkoper aanspreken. U heeft immers recht op een auto die voldoet aan de redelijke verwachtingen die u op grond van de koopovereenkomst mocht hebben. Voldoet de auto daar niet aan (non-conformiteit), dan heeft u in principe recht op kosteloze reparatie of vervanging. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u de overeenkomst ontbinden.

Heeft u de auto van een professionele verkoper, bijvoorbeeld een garagebedrijf gekocht, dan is er sprake van een consumentenkoop. U kunt dan een beroep doen op de zogenaamde ‘wettelijke garantie’, omdat het gebrek binnen 6 maanden na de koop is opgetreden. De verkoper moet dan bewijzen dat het gebrek op het moment van de koop niet aanwezig was en dat het is ontstaan door onjuist gebruik of dat er sprake is van slijtage.

Heeft u de auto gekocht van een particulier, dan is er geen sprake van consumentenkoop. U kunt geen beroep doen op de zogenaamde ‘wettelijke garantie’. U moet bewijzen dat de auto een gebrek heeft en dat u dat gebrek niet hoefde te verwachten. Dit is lastig, als u van een particuliere verkoper heeft gekocht.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website. Daar vindt u ook informatie over kopen van een particulier.