is een milieuvignet voor Frankrijk nodig

Vraag gesteld door Rossini op 08 april 2018

dit in verband met weersomstandigheden

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over het Franse milieuvignet.

Er is in Frankrijk sprake van twéé soorten milieuzones: een permanente en tijdelijk milieuzone. Een tijdelijke milieuzone (Zone de protection de l’air, ZPA) heb je alleen een geldige milieusticker nodig in geval van (langdurige) extreme luchtvervuiling (pic de pollution). Is er geen sprake van extreme luchtvervuiling, dan kun je zonder sticker deze zone in. De extreme luchtvervuiling is vaak ook naar aanleiding van bepaalde weersomstandigheden waar u op doelt.

Waar permanente en tijdelijke milieuzones van toepassing zijn vindt u op onze pagina Milieuzones in Frankrijk.