Test fietssnelwegen 2019

Versla de file!

Overal in Nederland verschijnen ze: fietssnelwegen. Brede fietspaden waarop je lekker kunt doorfietsen en zo min mogelijk hoeft te stoppen. De ANWB test 9 snelfietsroutes in Nederland; van Leiden en Den Haag tot Den Bosch en Ten Boer.

Snelwegen slibben dicht en een plekje veroveren in het openbaar vervoer lijkt steeds meer op een stoelendans. Het alternatief? Pak de fiets! Dat wordt op meer plekken steeds makkelijker. Door heel het land wordt gewerkt aan 74 nieuwe fietssnelwegen met een totale lengte van zo'n 850 kilometer. 

Wat is een fietssnelweg?

Fietssnelwegen zijn brede fietspaden met vooral flauwe bochten, zodat je veilig in kunt halen en nauwelijks snelheid verliest onderweg. Ook kom je zo min mogelijk verkeerslichten en kruispunten tegen. Áls er al kruisingen zijn, dan hebben fietsers doorgaans voorrang. Zo kun je ongestoord doorfietsen naar werk of school, of gewoon tijdens een dag recreatief fietsen. Maar: je hoeft niet snel te fietsen, een slakkentempo mag ook.

Hoe zijn de snelfietswegen getest?

Wij onderzochten negen snelfietsroutes op een aantal punten. Natuurlijk door alle routes te fietsen, maar ook gebruikmakend van videobeelden, gps, meetapparatuur en digitale kaarten.

We keken naar de breedte van de paden, het type wegdek, de lijnen op de paden en natuurlijk naar gevaarlijke situaties: vooral bij kruisingen, bochten en versmallingen. In totaal werd er meer dan 400 kilometer 'gesnelfietst' voor dit onderzoek, precies 470 kruispunten bekeken en meer dan 12 uur aan videomateriaal verzameld.

Testuitslag fietssnelwegen

Lees per geteste fietssnelweg een beschrijving, de plus- en minpunten en de specificaties.

Samenvatting eindoordeel

Leeuwarden - Stiens is een snelfietsroute van de rand van het centrum van Leeuwarden naar het dorp Stiens. De route heeft geen logisch beginpunt in het centrum, vandaar dat gekozen is voor de kruising Dammelaan/Mr. P.J. Troelstraweg.

Vanaf daar voert de route in ca. 6 km naar Stiens. Eerst over een smal, eenrichtingspad dat de naam snelfietsroute niet waard is. Vanaf de rand van de stad (zeker geen snelfietsroute), daarnaast over een brede parallelweg - ook toegankelijk voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer - tot de rand van Stiens. Over dit deel kun je, mede door de flauwe bochten en overzichtelijke kruisingen, overal goed snelheid houden. 

Eindoordeel fietssnelweg Leeuwarden - Stiens

Lengte 5,6 km
Gemiddelde breedte 3,59 meter
Percentage auto te gast* 80%
Pluspunten
 • Route overwegend zeer breed
 • Bijna overal flauwe bochten
 • Autoluw
 • Sociale veiligheid
 • Zeer makkelijk inhalen, 'voluit' fietsen buiten Leeuwarden
 • Overzichtelijke kruisingen buiten Leeuwarden
Minpunten
 • Eerste deel binnen Leeuwarden eenrichting en zeer smal
 • Verblinding door auto's van iets hoger gelegen N-weg
 • Geen waarschuwingsborden voor fietsers bij meeste kruisingen
 • Ietwat saaie route, geen bescherming tegen elementen
 • Lawaai verkeer naastgelegen N-weg
 • Toegankelijk voor (groot) landbouwverkeer
 • Sommige kruisingen onduidelijke voorrangsregeling

Breedte/wegdek

3 van 5 sterren
Obstakels/berm 4,5 van 5 sterren
Bochten 5 van 5 sterren
Kruisingen/voorrang 3 van 5 sterren
Omgeving/fietsplezier 2,5 van 5 sterren
Sociale veiligheid 4,5 van 5 sterren
Bewegwijzering/herkenbaarheid 4 van 5 sterren
Eindoordeel 3,5 van 5 sterren

Samenvatting eindoordeel

Het eerste deel van deze 'doorfietsroute' is geen echte fietssnelweg. Daarvoor is het pad te rommelig en te bochtig. Pas buiten Groningen – op een snel, kaarsrecht pad van gegoten beton – kun je goed doortrappen. Je hebt dan binnen 5,3 kilometer slechts twee kruisingen. Het pad is met 3 meter wel erg smal en 's avonds niet verlicht. Dat past binnen het beleid van de provincie Groningen om lichtvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen.

Eindoordeel fietssnelweg Groningen - Ten Boer

Lengte 8,9 km
Gemiddelde breedte 3,13 meter
Percentage auto te gast* 8%
Pluspunten
 • Mooi afgezonderd fietspad buiten Groningen: ongestoord, uitlaatgasvrij en stil fietsen
 • Uitstekend wegdek van beton op dat deel
 • Goede maatregelen om kruisend verkeer af te remmen buiten Groningen (60 > 30 km, drempels, versmalling, haaientanden)
 • Fietsbrug over de ringweg
 • Gemotoriseerd verkeer wordt bij (minderheid)kruisingen in Groningen goed gewaarschuwd voor fietsers, onder andere met opvallende neonborden
Minpunten
 • Amper verlichting buiten Groningen, zeer gevaarlijk zonder goede fietsverlichting
 • Ontbreken kantmarkering op dit stuk
 • Rommelig deel door Groningen; daardoor is het geen echte snelfietsroute
 • Geen bescherming tegen elementen
 • Door ontbreken verlichting en het afgelegen fietspad krijg je een laag gevoel van sociale veiligheid buiten Groningen
 • Onduidelijke voorrangsregeling tussen fietsers onderling (langs fietspad Midscheeps) en met gemotoriseerd verkeer (Noorddijkerweg/Stadsweg)
 • Onduidelijke, verwarrende en bewegwijzering schiet te kort
 • Gemiddeld smalste van de onderzochte routes

Breedte/wegdek

3 van 5 sterren
Obstakels/berm 4 van 5 sterren
Bochten 3,5 van 5 sterren
Kruisingen/voorrang 2,5 van 5 sterren
Omgeving/fietsplezier 4 van 5 sterren
Sociale veiligheid 2 van 5 sterren
Bewegwijzering/herkenbaarheid 3 van 5 sterren
Eindoordeel 3 van 5 sterren

Samenvatting eindoordeel

Dit zijn eigenlijk twee aan elkaar geknoopte snelfietsroutes, want je kunt sneller rechtstreeks fietsen van Houten naar Utrecht CS. De route is wat rommelig en niet overal een echte snelfietsroute, maar heeft wel hoogstandjes zoals de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en het vrijwel geheel autovrije stuk door 'fietsstad' Houten. In Utrecht ligt het pad deels té dicht op een kanaal. 

Eindoordeel fietssnelweg Utrecht - Houten

Lengte 8,9 km
Gemiddelde breedte 3,13 meter
Percentage auto te gast* 8%
Pluspunten
 • Route vooral van Houten tot Nieuwegein prettig en breed
 • Gevoel van sociale veiligheid redelijk
 • Prachtige nieuwe fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal
 • Vanaf bovenstaande fietsbrug tot Houten NS vrijwel autovrij
 • Weinig scherpe bochten
 • Mooi nieuw fietspad langs  de Croeselaan in Utrecht
Minpunten
 • Veel stukken delen met auto’s (fietsstrook, Auto te Gast)
 • Delen voelen niet als snelfietsroute, m.n. het hele stuk door Nieuwegein
 • Geen waarschuwingsborden voor fietsers bij meeste kruisingen
 • Veel uitritten op de route, met name Heemsteedseweg (Houten) en Kanaalweg (Utrecht)
 • Flink trappen bij twee bruggen
 • Onduidelijke cijfers, kleuren en letters van Fietsnet Houten/Nieuwegein
 • Geen verlichting ter hoogte van Plofsluis, slechte verlichting Lekkanaaldijk

Breedte/wegdek

4 van 5 sterren
Obstakels/berm 3,5 van 5 sterren
Bochten 4 van 5 sterren
Kruisingen/voorrang 3,5 van 5 sterren
Omgeving/fietsplezier 3 van 5 sterren
Sociale veiligheid 3,5 van 5 sterren
Bewegwijzering/herkenbaarheid 3 van 5 sterren
Eindoordeel 3,5 van 5 sterren

Samenvatting eindoordeel

F35 is een fietsverbinding vanaf station Hengelo naar Enschede Lambertusbuddeweg. Het pad is breed, heeft vrijwel alleen flauwe bochten, een veilige berm en fietsers hebben vaak voorrang. Ook is de bewegwijzering zeer herkenbaar, met dank aan speciale borden en een grotendeels gelijke weginrichting. Minder zijn  de ontbrekende voorrangsregelingen bij veel fietskruisingen en de hoeveelheid obstakels (vluchtheuvels) op het pad.

Het onderzochte traject is slechts een deel van het F35-netwerk. Een groot deel van deze snelfietspaden in Twente moet nog aangelegd of verbeterd worden. 

Eindoordeel fietssnelweg F35

Lengte 7,1 km
Gemiddelde breedte 4,08 meter
Percentage auto te gast* 7%
Pluspunten
 • Vrijwel overal 4 meter of breder
 • Vrijwel overal herkenbaar als snelfietsroute
 • Grote herkenbaarheid door logo's op wegdek, borden en uniforme uitstraling
 • Sommige verkeerslichten voorzien van sensor
 • Bijna overal prettig, snel wegdek
 • Vrijwel geheel afzonderlijke paden
 • Website met informatie over de route en voortgang
 • Grijze rand functioneert (ook in het donker) langs grote delen pad als zijmarkering
 • Gevarieerde route
 • Knelpunten goed aangepakt met bruggen, tunnels en nieuwe delen fietspad 
Minpunten
 • Ontbrekende waarschuwingen voor gemotoriseerd verkeer voor fietsers
 • Gevaarlijke situatie bij voetgangersgebied Enschede Kennispark 
 • Sommige delen nog niet aangepakt (bijv. bij station Hengelo)
 • Gevaarlijke versmallingen (< 1,3 m) door vluchtheuvels op diverse plekken
 • Verlichting buitengebieden kan beter
 • Kruisingen Pruisische Veldweg en Kettingbrugweg slecht zicht gemotoriseerd verkeer op fietsers en vice versa
 • Kruisende fietspaden vaak voorrang of gelijkwaardig

Breedte/wegdek

5 van 5 sterren
Obstakels/berm 3,5 van 5 sterren
Bochten 5 van 5 sterren
Kruisingen/voorrang 2,5 van 5 sterren
Omgeving/fietsplezier 4 van 5 sterren
Sociale veiligheid 4 van 5 sterren
Bewegwijzering/herkenbaarheid 4,5 van 5 sterren
Eindoordeel 4 van 5 sterren

Samenvatting eindoordeel

Deze snelfietsroute tussen Amsterdam en Zaandam start op de drukke en rommelige NDSM-veerpontkade. Al snel beland je in een wat saai en onaantrekkelijk fietsgebied langs de A10. Daar ligt wél een grotendeels mooi, breed en snel fietspad, dat weer aanmerkelijk versmalt wanneer je Zaandam binnenfietst. De informatieverstrekking en bewegwijzering schiet tekort. Daardoor is voor dit onderzoek alleen het stuk tot de kruising Thorbeckeweg/Wibautstraat verkend.

Eindoordeel fietssnelweg Amsterdam - Zaamdam

Lengte 6,6 km
Gemiddelde breedte 3,71 meter
Percentage auto te gast* 9%
Pluspunten
 • Deels een mooi, breed en snel nieuw fietspad
 • Fietsers vaak voorrang op nieuwe delen
 • Snellere, kortere route dan voorheen
 • Goede waarschuwingen voor fietsers bij aantal kruispunten, vooral bij de rotondes aan de Cornelis Douwesweg
Minpunten
 • Ontbreken bewegwijzering op cruciale punten
 • Wisselende voorrangsregeling in Zaandam
 • Onduidelijk vervolg snelfietsroute na eerste kruising Wibautstraat tot station Zaandam
 • Pad in Zaandam te smal
 • Laag gevoel van sociale veiligheid, bijv. onder viaduct A10
 • Rommelig begin fietspad in Amsterdam
 • Informatie over de route amper te vinden op internet
 • Struiken vlak langs fietspad op sommige plekken

Breedte/wegdek

4 van 5 sterren
Obstakels/berm 4 van 5 sterren
Bochten 3 van 5 sterren
Kruisingen/voorrang 2,5 van 5 sterren
Omgeving/fietsplezier 2,5 van 5 sterren
Sociale veiligheid 2,5 van 5 sterren
Bewegwijzering/herkenbaarheid 2,5 van 5 sterren
Eindoordeel 3 van 5 sterren

Samenvatting eindoordeel

De Velostrada is een van de twee snelfietsroutes tussen Leiden en Den Haag Mariahoeve. Dit pad loopt parallel aan de spoorlijn en je fietst er op veel delen door een prachtig landschap met weilanden en water.

De snelfietsroute is inmiddels wel wat verouderd. Een aantal bochten is te krap en het fietspad zelf is met een gemiddelde breedte van 3,33 meter veel te smal. Dat is exclusief de bredere 'Auto te Gast'-delen. Met name in Leidschendam deel je het pad vaak met auto's. 

Eindoordeel fietssnelweg Velostrada

Lengte 9,5 km
Gemiddelde breedte 3,75 meter
Percentage auto te gast* 30%
Pluspunten
 • Delen afzonderlijk fietspad door prachtig landschap
 • Fietsers bijna overal voorrang
 • Druk fietspad, gevoel van sociale veiligheid
 • Grote verbetering t.o.v. oude situatie
Minpunten
 • Grote delen zijn Auto te Gast-weg/fietsstraten
 • Smalle fietstunnel met gevaarlijke stoepen
 • Schaarse verlichting langs het Oude Veenpad
 • Gevaarlijke stalen randen op meerdere fietsbruggen
 • Aantal krappe bochten
 • Fietspad te smal voor echte snelfietsroute
 • Delen pad te dicht op sloten en obstakels
 • Naam Velostrada komt ter plekke nergens terug

Breedte/wegdek

3,5 van 5 sterren
Obstakels/berm 3,5 van 5 sterren
Bochten 4 van 5 sterren
Kruisingen/voorrang 3,5 van 5 sterren
Omgeving/fietsplezier 3,5 van 5 sterren
Sociale veiligheid 4 van 5 sterren
Bewegwijzering/herkenbaarheid 2,5 van 5 sterren
Eindoordeel 3,5 van 5 sterren

Samenvatting eindoordeel

Het RijnWaalPad (ook bekend als F325) is een van de meest geslaagde snelfietsroutes. Van station Arnhem tot station Nijmegen kom je 29 kruisingen tegen en op 23 daarvan heb je als fietser voorrang.

Over de 18,5 km kun je dus goed doorfietsen, ook omdat het pad overal breed is en voorzien van snel, goed wegdek. Minpuntjes: enkele gevaarlijke kruisingen en delen met minder goed wegdek. 

Eindoordeel fietssnelweg Rijnwaalpad

Lengte 18,5 km
Gemiddelde breedte 4,41 meter
Percentage auto te gast* 16%
Pluspunten
 • Breedste van alle onderzochte paden (alleen fietspad: gem. 4,14 m)
 • Zeer prettig en snel wegdek over meer dan 90% van de route
 • Herkenbaarheid groot deel van het pad door verlichting, wegdek, breedte en (deel) bewegwijzering
 • Fietsers vaak voorrang
 • Bij fietstunnel bij Ressen is gelet op sociale veiligheid (speciale verlichting, borden camerabewaking)
 • Veelal obstakelvrije berm
 • Bij aantal kruisingen goede waarschuwingen voor fietsers uit beide richtingen met neonborden
 • Prachtige fietsbrug bij Lent ('t Groentje)
 • Website over het pad
Minpunten
 • Vooral in Lent veel vluchtheuvels en versmallingen
 • Enkele pittige 'klimmetjes', met name Waalbrug en Rijnbrug met tegenwind
 • Delen pad vlak langs rijbaan
 • Onvoldoende waarschuwingen voor fietsers op cruciale punten
 • Wegdek hier en daar slecht
 • Delen 's avonds stil en afgelegen
 • Markering ontbreekt hier en daar
 • Lang deel fietspad amper gescheiden van rijbaan (Sillestraat)

Breedte/wegdek

4,5 van 5 sterren
Obstakels/berm 3,5 van 5 sterren
Bochten 4,5 van 5 sterren
Kruisingen/voorrang 3,5 van 5 sterren
Omgeving/fietsplezier 4 van 5 sterren
Sociale veiligheid 3 van 5 sterren
Bewegwijzering/herkenbaarheid 4 van 5 sterren
Eindoordeel 4 van 5 sterren

Samenvatting eindoordeel

Het traject Den Bosch - Oss van snelfietsroute F59 is het langste van de geteste paden. De 20,5 km zijn zeker niet overal prettig, maar het pad heeft ook veel goede punten. Zo tref je bijna geen obstakels en is het op veel delen aangenaam en mooi fietsen. Minder aangenaam zijn diverse delen die je met gemotoriseerd verkeer deelt. Zo fiets je soms in 60-km zones en ook een deel door het Geffen.

Eindoordeel fietssnelweg Den Bosch - Oss

Lengte 20,5 km
Gemiddelde breedte 3,64 meter
Percentage auto te gast* 40%
Pluspunten
 • Heel weinig obstakels en versmallingen
 • Prettig en gevarieerd fietspad
 • Gevoel van sociale veiligheid
 • Fietsers vaak voorrang
 • Zeer lange snelfietsroute
 • Relatief weinig scherpe bochten op de route
 • Zijmarkering bij diverse bruggen
Minpunten
 • Deel route door het dorp Geffen
 • Onprettig en gevaarlijk stuk door Waterleidingstraat, Rosmalen
 • 40% van route delen met auto's
 • Veel geparkeerde auto's langs route in Den Bosch
 • Pad op sommige plekken te smal voor snelfietsroute
 • Fietsen tegen verkeer in Den Bosch
 • Obstakels langs fietspad en in berm

Breedte/wegdek

3,5 van 5 sterren
Obstakels/berm 4 van 5 sterren
Bochten 4,5 van 5 sterren
Kruisingen/voorrang 3 van 5 sterren
Omgeving/fietsplezier 3 van 5 sterren
Sociale veiligheid 3,5 van 5 sterren
Bewegwijzering/herkenbaarheid 3 van 5 sterren
Eindoordeel 3,5 van 5 sterren

Samenvatting eindoordeel

De Greenport Bikeway verwijst naar een industrieterrein in de buurt van Venlo. Het pad heeft twee 'takken', wij onderzochten het stuk tussen station Venlo en station Horst-Sevenum. Het is een grotendeels landelijk gelegen fietspad, met weinig kruisingen en weinig obstakels, dat parallel loopt aan de spoorbaan. Op veel stukken is het hier prima en rustig fietsen met alleen langsrazende treinen als stoorzender.

Eindoordeel fietssnelweg Greenport Bikeway

Lengte 11,6 km
Gemiddelde breedte 3,47 meter
Percentage auto te gast* 7%
Pluspunten
 • Weinig obstakels en versmallingen op de route
 • Relatief weinig kruisingen
 • Makkelijk te volgen route
 • Schuilplekken onder viaducten
 • Meer dan 90% prettig, snel wegdek
 • Delen leuk fietsen door groen en weiland over solitair (brom)fietspad
Minpunten
 • Slechts op helft kruisingen voorrang voor fietsers
 • Geen uniforme voorrangsregeling voor fietspaden onderling
 • Delen met slecht wegdek (o.m. langs station Blerick)
 • Buitengebied erg stil, zeker 's avonds
 • Bewegwijzering ontbreekt soms, of staat zelfs verkeerd
 • Veel langsrazende treinen
 • Website over het fietspad is offline

Breedte/wegdek

4 van 5 sterren
Obstakels/berm 4 van 5 sterren
Bochten 3 van 5 sterren
Kruisingen/voorrang 3 van 5 sterren
Omgeving/fietsplezier 3,5 van 5 sterren
Sociale veiligheid 3,5 van 5 sterren
Bewegwijzering/herkenbaarheid 3 van 5 sterren
Eindoordeel 3,5 van 5 sterren

* Percentage fietsstraten, auto te gast-straten of andere wegen waar fietsers de weg delen met gemotoriseerd verkeer binnen de gehele route.

Conclusie fietssnelwegen test 2019

De komst van steeds meer fietssnelwegen is een geweldige ontwikkeling. Zo wordt de e-bike of speed pedelec een serieus alternatief voor de auto of ov, ook voor langere afstanden.

Alle onderzochte paden scoren een ruime voldoende of nog hoger. Het is dan ook goed fietsen op deze negen paden: je bent sneller, fijner, directer en met een beetje geluk ook veiliger op je bestemming.

Wel kwamen we heel veel verbeterpunten tegen, variërend van slechte bewegwijzering tot gevaarlijke kruisingen; van onverlichte stukken tot onhandige obstakels op het pad. Gelukkig kunnen die onvolkomenheden in veel gevallen makkelijk worden verholpen. De beste paden van dit moment zijn het RijnWaalPad (Arnhem - Nijmegen) en een deel van de F35 (Enschede - Hengelo). Lees voor meer informatie het complete Testrapport Fietssnelwegen (inclusief uitgebreide beoordelingen en foto’s van de route).

Race: e-bike versus auto

Onze redacteuren nemen de proef op de som in deze video en doen een wedstrijdje e-bike versus auto: wie arriveert sneller op de plaats van bestemming?


Aanvullende informatie vanuit de test

Breedte

Een van de belangrijkste kenmerken van een snelfietsroute is de breedte van het pad. Hoe breder, hoe veiliger je kunt fietsen, inhalen en uitwijken. Vier meter is eigenlijk de minimale breedte voor een fietspad in beide richtingen. Op sommige plekken kan een pad wel smaller zijn, bijvoorbeeld in een rustig buitengebied met rechte delen. Dan is 3,5 meter net voldoende.

Auto te gast

Alle geteste snelfietsroute bevatten een of meerdere delen 'fietsstraat'. Dit zijn wegen waar auto's als 'gast' mogen komen. In de praktijk voelt dat vaak niet zo, en voel je je juist als fietser een ongenode gast.

Obstakels en bermen

Vooral tijdens het inhalen heb je geen behoefte aan een vluchtheuvel of paaltje midden op het pad. Andere onaangename verrassingen: snelheidsdrempels, vlijmscherpe ijzeren randen op bruggetjes, amper zichtbare betonnen paaltjes en een rij paaltjes ná een versmalling. Ook langs het fietspad – of in de berm – kun je op gevaren stuiten. Variërend van geparkeerde auto's vlak langs het pad tot een kanaal waar je zomaar in kunt fietsen na een stuurfout.

Kruisingen met autoverkeer

Gevaarlijk: kruisend autoverkeer wordt vaak niet goed gewaarschuwd voor fietsers. Soms zelfs helemaal niet. Terwijl die fietsers soms met hoge snelheid uit beide richtingen kunnen komen. Dus ook uit de richting waaruit je ze niet verwacht. Zeker op bromfietspaden waar speed pedelecs zijn toegestaan: riskant. Natuurlijk hebben fietsers zelf ook verantwoordelijkheid. Anderzijds wanen zij zich veilig: zij volgen immers een speciale snelfietsroute. Het kán wel goed, want op bepaalde routes staan bij sommige kruisingen opvallende, fluorescerende borden.

Sociale veiligheid

Elk pad werd ook in het donker gefietst. Om te kijken hoe goed de verlichting is, maar ook hoe het gesteld is met de 'sociale veiligheid'. Bijna alle paden voeren deels door stille buitengebieden. Hier staan doorgaans minder lantaarnpalen dan in stedelijk gebied. Dat zou wat ons betreft minstens gelijk getrokken mogen worden: juist op stille, donkere stukken heb je behoefte aan licht. 

Minder knelpunten

Er is nog een groot voordeel van fietssnelwegen: veel paden lossen bestaande knelpunten op. Denk aan een kanaal, een lastig kruispunt of een snelweg. Eén nieuwe fietstunnel of fietsbrug kan al een enorme verbetering opleveren, en de fietsreis met minuten verkorten. Je hoeft ook zeker niet een complete snelfietsroute te rijden om ervan te profiteren. Juist dorpen en wijken rond een stad hebben veel aan nieuwe routes en opgeloste knelpunten.

ANWB overhandigt bevindingen aan wegbeheerders

Tijdens het onderzoek kwamen we tientallen onveilige situaties tegen. Variërend van slecht zichtbare kruisingen tot ontbrekende waarschuwingen, van onverlichte stukken tot greppels vlak langs het pad; van gevaarlijke paaltjes tot onduidelijke voorrangsregelingen. De ANWB overhandigt al deze bevindingen in een rapport aan de
wegbeheerders, waaronder de provincies. Hopelijk kunnen gevaarlijke situaties zo op korte termijn worden aangepakt.
 

Disclaimer

Het onderzoek berust deels op momentopnames. Zaken als afwatering na een regenbui, gladheid bij vorst, drukte op het fietspad of onderhoud van groen konden daarom niet in alle gevallen worden beoordeeld. Utrecht – Houten bestaat uit twee snelfietsroutes: Utrecht – Nieuwegein en Nieuwegein – Houten.

Speciaal voor jou geselecteerd