ANWB na 92 jaar gestopt met Waterkampioen

De ANWB is gestopt met het tijdschrift Waterkampioen. Het aantal abonnees is de afgelopen jaren sterk gedaald waardoor een gezonde exploitatie voor de ANWB helaas niet meer mogelijk is.

Het laatste nummer van de Waterkampioen - nummer 4 - verscheen op 4 april 2019. De abonnees werden per brief bij nummer 3 geïnformeerd. De ANWB blijft liefhebbers van recreatie rondom het water informeren via de website, nieuwsbrieven, sociale media en de Kampioen. Watersporters kunnen nog altijd bij de bond terecht voor waterkaarten, de Wateralmanak, cursusboeken voor het halen van het vaarbewijs en bootverzekeringen.

Over de Waterkampioen

Sinds het eerste nummer in 1927 is de Waterkampioen onlosmakelijk verbonden geweest met de ANWB. De Waterkampioen stond aan de wieg van de watersport in Nederland. Van een sport voor enkelingen werd varen en het bezit van een zeil- of motorboot voor grote groepen bereikbaar. De Waterkampioen, samen met de ANWB expertise- en adviesdienst, de waterkaarten en de vaarbewijzen, speelde een grote rol in deze ontwikkeling. Op het hoogtepunt in de jaren ‘80 en ’90 verscheen het blad tweewekelijks en had het 65.000 abonnees.