Zorgplicht

Zorgplicht valt onder de Wft. Dit is wet- en regelgeving voor financiële instellingen zoals creditcardmaatschappij International Card Services (ICS). We leggen uit wat dit voor jou als creditcardhouder of lid dat een ANWB Creditcard wil aanvragen, betekent.

Veilig met je creditcard

Wwft en zorgplicht

De Wft staat voor: Wet financieel toezicht. Je kunt alles hierover in detail teruglezen via deze link naar de Rijksoverheid. Wat belangrijk is om te weten is dat financiële instellingen, zoals ICS. vanuit deze wet verantwoordelijk gehouden worden voor het betalingsverkeer dat via hun netwerk(en) loopt. Als er criminele of gesanctioneerde geldstromen via deze netwerken lopen kunnen deze instellingen daarvoor gestraft worden.

Zorgplicht betekent dat deze instellingen bij het verstrekken van diensten en producten zeker moeten weten dat deze ook passen bij de ontvanger. Dat moet gecontroleerd worden bij het afsluiten van deze producten en diensten maar ook tussentijds. Situaties kunnen natuurlijk veranderen in de loop der tijd en dit kan van invloed zijn op de afgesloten producten of diensten.

Samen voor een veiligere maatschappij

ICS moet, net als andere banken, voldoen aan die Wft en de zorgplicht. Naast die wettelijke verplichting hebben zij uit zichzelf veiligheid voorop staan. Daarom werkt ANWB ook al ruim 25 jaar met hen samen. Om die veiligheid op het hoogste niveau te houden en te blijven voldoen aan de Wft neemt ICS verschillende voorzorgmaatregelen. Zo zijn in 2020 en 2021 de meeste ANWB-creditcardhouders opnieuw geïdentificeerd en is ICS inmiddels gestart met het beoordelen van de leningen die zij hebben uitstaan bij ANWB-leden.

Wat betekent dit voor een ANWB-creditcardhouder?

Het identificatieproject is bijna afgerond maar ICS kan meer redenen hebben om informatie bij je op te vragen. Zo kunnen er vragen zijn over bepaalde transacties, wijzigingen in je gegevens of andere situaties en is ICS gestart met het opnieuw beoordelen van de leningen die zij hebben uitstaan bij ANWB-leden. Als ICS informatie opvraagt is het belangrijk om hier gehoor aan te geven. Zij vragen deze gegevens namelijk op om een controle uit te voeren. Reageer je niet, dan moet ICS in de meeste gevallen jouw creditcard stopzetten. De ANWB kan hier helaas niet in bemiddelen omdat het om wet- en regelgeving gaat.

Wat betekent dit als je een ANWB Creditcard wil aanvragen?

Als je een ANWB Creditcard aanvraagt moet je een aantal gegevens met ICS delen. Naast NAW- en contactgegevens gaat het dan om gegevens over je inkomen, uitgaven en identiteit. In het aanvraagproces wordt hier vanzelf naar gevraagd. Omdat ICS je identiteit moet controleren ontvang je hier na je aanvraag een aparte uitnodiging per e-mail over. Via dit bericht ga je naar een beveiligde online omgeving waar je jouw identiteit kan bevestigen d.m.v. het fotograferen van je identiteitsbewijs en een iDeal betaling. ICS archiveert jouw identiteitsbewijs met een watermerk. Zo is het document voor niemand behalve ICS meer bruikbaar.