Een ANWB Creditcard aanvragen met borgstelling

Voldoe je niet aan de minimale inkomenseis om een ANWB Creditcard aan te vragen? Dan kan iemand anders garant voor je staan via een borgstelling. Om een waarborg af te geven dient diegene een speciale borgstellingsverklaring te ondertekenen.

Wat betekent waarborg of borg staan?

Iemand die een borgstelling afgeeft, ook wel waarborg genoemd, voor jouw creditcard staat garant voor de door jou, met je creditcard, gemaakte kosten als jij niet meer kan voldoen aan je betalingsverplichting. Het is een afspraak tussen jou, de borgsteller en creditcardmaatschappij ICS. Een waarborgovereenkomst. Het houdt in dat ICS, als jij je openstaande limiet niet meer kan betalen, dit bedrag kan terugvragen bij de waarborggever. Hij of zij is hoofdelijk aansprakelijk voor het openstaande bedrag en eventueel andere kosten zoals rente.

Wie kan er borg staan?

Niet iedereen kan een waarborg afgeven voor jouw creditcard aanvraag. Dit kan alleen als de borgsteller in één van de volgende categorieën valt: echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner / ouder / meerderjarig kind of wettelijk voogd. Daarnaast mag de borgsteller geen negatieve BKR registratie hebben. Dit wordt vastgesteld via een BKR toetsing.  

Welke informatie is nodig voor een borgstelling?

Om een creditcard met waarborg/borgstelling aan te vragen zijn niet alleen jouw gegevens maar ook de gegevens van de borgsteller nodig. Jouw gegevens geef je door via het online aanvraag formulier. Dit vul je aan met een ingevulde en ondertekende borgstellingsverklaring, een kopie legitimatiebewijs en een bewijs van inkomen van de borgsteller.

Dit moet samen met een kopie van het laatste bankafschrift van de borgsteller en een bewijs van de relatie die de borgsteller tot jou heeft worden opgestuurd naar:

Per post (postzegel niet nodig)
International Card Services BV
Antwoordnummer 1110
1110 VB Diemen

Per email
aanvraag@icscards.nl

Meer informatie

Dit heb je nodig:

  • Een kopie loonstrook niet ouder dan 3 maanden
  • Is de borgsteller gepensioneerd? Dan geldt een kopie pensioen en/of AOW specificatie niet ouder dan 1 jaar
  • Is de borgsteller een zelfstandig ondernemer? Dan geldt een kopie van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting van het afgelopen jaar als bewijs van inkomen.

Dit heb je nodig:

  • Een huwelijksakte
  • Een partnerschapsakte
  • Een geboorteakte
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met bewijs van voogdijschap

Download de borstellingsverklaring