Fraude met paspoorten en ID-kaarten

Identiteitsfraude met paspoorten en ID-kaarten is een groeiend probleem. Met een kopie van je paspoort kan iemand een telefoonabonnement afsluiten of een bankrekening openen op jouw naam. Grote schadegevallen zijn bij de ANWB nog niet gemeld. Met een aantal maatregelen kun je die voor zijn.

 

Ruim 800 officiële meldingen in 2015

Bij het centraal meldpunt identiteitsfraude (CMI) werden in 2015 ruim 800 meldingen gedaan van identiteitsfraude. De helft daarvan was verricht met identiteitsdocumenten. Het CMI begeleidt slachtoffers, maar pakt daders niet aan. Voor de meeste gevallen is niet te bepalen waar de fraude is gepleegd: was het in het hotel waar u uw paspoort moest afgeven of elders. Vast staat dat ANWB-leden zich niet prettig voelen in situaties waarbij het reisdocument wordt achter gehouden of gekopieerd. Daarmee loop je de kans op fraude.


Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt dat hotel- en kampeerondernemers mee moeten werken aan het voorkomen van identiteitsfraude bij hun gasten. Daartoe moeten ze gevoelige gegevens in de reisdocumenten niet kopiëren en de reisdocumenten niet als borg voor langere tijd innemen.

Vakantiegangers worden nu vaak voor het blok gesteld: papieren inleveren of vertrekken. Aan die situatie moet een einde komen door de ondernemers meer bekend te maken met alternatieven en bedrijven die toch door hier mee gaan aan te pakken. Moeilijkheid daarbij is dat er voor buitenlandse bedrijven andere regels gelden voor het overnemen van gegevens dan in Nederland. De Nederlandse autoriteiten moeten meer rekening hiermee gaan houden bij het vinden van oplossingen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

Reactie minister: geen maatregelen, meer uitleg

Minister Plasterk gaat de toeristenbranche uitleg geven over veilig gebruik van paspoorten. Dit als reactie op het ANWB-verzoek voor een verbod om paspoorten als borg te gebruiken. De ANWB betwijfelt of meer uitleg helpt. De regeling is onduidelijk, er staat geen straf op en ondernemingen die herhaald in de fout gaan, worden niet gewaarschuwd of aangepakt. De ANWB wil graag meer duidelijkheid hierover.

Wat gaat de ANWB doen?

  • Verkeersbureaus en reisbranche in verschillende vakantielanden bekend maken met oplossingen zoals afdekhoesjes van paspoorten en de KopieID-app
  • Pleiten voor een verbod op het gebruik van reisdocumenten als borg, te beginnen in Nederland.
  • Pleiten voor corrigerende maatregelen naar bedrijven die herhaaldelijk in de fout gaan.

Bestaande oplossingen

Je kunt nu al veel doen om identiteitsfraude met je reisdocumenten te voorkomen.
Lees onze tips over achterlaten paspoort of neem een kijkje op het ANWB Experts-platform, waar bezoekers van anwb.nl diverse vragen over dit onderwerp hebben gesteld. De antwoorden zijn van bezoekers van anwb.nl en ANWB experts.