Welke kansen zie jij voor recreatie en verkeer langs de Waaldijk in Neder-Betuwe?

Het Waterschap Rivierenland heeft aangekondigd dat vanaf 2020 de Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen in fasen versterkt gaat worden. Dijkversterkingen bieden kansen voor recreatie, toerisme en verkeer. We zijn benieuwd naar je ideeën.

Neder-betuwe

Dijkversterking biedt kansen


Kansen, wensen op het gebied van recreatie, toerisme en verkeer kunnen met de te nemen waterveiligheidsmaatregelen wellicht makkelijker en goedkoper worden gerealiseerd dan zonder dijkversterking. Het is van belang dat deze tijdig in kaart worden gebracht.  
Heb je ideeën? Maak ze bekend via deze actiepagina.

 

Hoe werkt het?


1.    Plaats een pin op de locatie waar je een kans ziet (zoom hierbij zo diep mogelijk in op de kaart). Geldt de opmerking voor een groot deel of de gehele dijk plaats dan een pin op de plaatsnaam Opheusden.
2.    Geef in het veld 'Omschrijving' de aard van de wens aan en zo mogelijk een korte toelichting.
3.    Lukt het niet om een pin te plaatsen, mail je idee dan naar rgremmen@anwb.nl

Het waterschap Rivierenland versterkt vanaf 2020 de Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Samen met het waterschap de betreffende gemeenten, en de provincie Gelderland stelt de ANWB een programma op voor recreatie, toerisme en verkeer om kansen op die terreinen met die dijkversterking te benutten. Op verschillende momenten vragen partners de bewoners van die gemeenten naar de kansen die zij zien. Hierbij stellen wij inwoners van Neder-Betuwe in de gelegenheid om ideeën aan te dragen.
Wij zullen die graag gebruiken bij het opstellen van het programma.

Foto schapen op de dijk: 3JetFotografie/Ochten