Veelgestelde vragen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De ANWB is een vereniging. Sinds 1883 is het behartigen van de belangen van de leden op haar statutaire werkterrein een kerntaak van de ANWB. Gemeenten hebben op dat terrein, dat wil zeggen op het gebied van mobiliteit en vrije tijd een steeds grotere zeggenschap. Daarom vinden we het onze taak om lokale politici te informeren. Dit kunnen we alleen doen door voortdurend in contact met leden te treden.
 

In mei 2017 heeft de ANWB zes onderwerpen per email onder de aandacht gebracht van lokale politici in alle (380) gemeenten in ons land.
Het afgelopen najaar heeft de ANWB de mening van leden in 28 gemeenten via een enquête nader onderzocht. De resultaten daarvan zijn in februari 2018 aan lokale politici in die gemeenten. Na de verkiezingen heeft de ANWB de gesloten coalitieakkoorden van die gemeenten geanalyseerd en gaan we met bestuurders in gesprek.

We hebben op zes onderwerpen de leden bevraagd:
- Bereikbaarheid 
- Verkeersveiligheid en fietsen
- Milieuzones
- Elektrische auto’s en het belang van laadmogelijkheden
- Het parkeren
- Recreatief groen.
Uit ledensignalen (emails, brieven) en uit onderzoek blijkt dat leden het van belang vinden dat de ANWB op deze onderwerpen belangen behartigt.

Het is voor de ANWB niet doenlijk om voor alle leden in de meer dan 400 gemeenten en per gemeente een representatief beeld te krijgen. We hebben ons beperkt tot de twee grootste gemeenten van alle provincies  plus Delft, Leiden, Breda en Den Bosch.