Provinciale Statenverkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen

Wat vraagt de ANWB van de nieuwe provinciebesturen?

Bekijk resultaten

Wat vinden ANWB-leden belangrijk...

Of het nou gaat om bereikbaarheid en verkeersveiligheid of om natuur en recreatie, de provincie neemt hierover belangrijke besluiten. Direct na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 starten de onderhandelingen voor een nieuw bestuur. Daarom moeten provincies weten wat jij en de andere 4,5 miljoen leden van de ANWB belangrijk vinden.

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen heeft de ANWB onderzoek gedaan naar vier thema’s die leden belangrijk vinden en waar provincies veel invloed op hebben. Deze thema’s zijn: verkeersveiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur, fietsen en ruimte voor recreatie en toerisme. Ruim 5.500 leden uit alle provincies hebben meegedaan aan dit onderzoek.

De resultaten hebben we naar de nieuwe Provinciale Staten van alle provincies gestuurd, met de aanbeveling hiermee rekening te houden tijdens de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord. Hiermee laten we jouw stem horen op een belangrijk moment in de provinciale politiek.

Resultaten per provincie

 
Drenthe Flevoland Friesland Gelderland
Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland
Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
Totaal Nederland      

 

Wat doet de ANWB

We weten niet hoe de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord verlopen. We kunnen wel via eigen en publieke media de leden informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Nadat de coalitieakkoorden bekend zijn, zullen we in gesprek gaan met de desbetreffende gedeputeerden over hoe we kunnen samenwerken om de resultaten van het onderzoek om te zetten in een concrete inzet van de provincies.