Parkeren

Het parkeren in gemeenten is volop in beweging: Betaald parkeren wordt op steeds meer plaatsen ingevoerd, tegelijkertijd verlagen gemeenten tarieven en komen er nieuwe manieren om de gelden te innen. Door de opkomst van mobiel parkeren via o.a. ANWB Parkeren, Yellowbrick en Parkline, betaalt een bezoeker op straat ‘realtime’ voor de daadwerkelijk benutte parkeertijd. Dit staat in schril contrast met diverse parkeergarages die in het bezit zijn van gemeenten en commerciële partijen, waar nog per uur of half uur betaald moet worden.

Regel het parkeren op een manier dat het betaalbaar blijft. Dit draagt bij aan een bereikbare binnenstad en leefbare wijken en buurten. Gemiddeld vindt 70% het tarief te hoog in het centrum van hun gemeente.

Betalen voor de werkelijke parkeertijd, betalen per minuut, wordt als eerlijker ervaren. Het is goed om dit waar mogelijk door te voeren. Het reguleren van parkeren in wijken kan ook efficiënt door het invoeren en handhaven van blauwe parkeerzones. Dit is wel zo gastvrij en voorkomt de olievlekwerking van parkeerheffingen in de stad.

Mail voor meer informatie: chottentot@anwb.nl