Milieuzones

In steeds meer steden is een milieuzone ingesteld of wordt overwogen een milieuzone in te stellen. Doel is de lucht in de (binnen)stad schoner te maken. Toegang tot een milieuzone is alleen toegestaan wanneer je auto, brommer of scooter aan bepaalde eisen met betrekking tot de uitstoot van schadelijke stoffen voldoet.

De ANWB pleit ervoor dat gemeenten alleen beslissen tot invoering van een milieuzone wanneer deze substantieel bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De milieuzone  past in dat geval in de transitie naar zero-emissie mobiliteit, die de ANWB steunt.

Voorwaarden

Wel ziet de ANWB bij invoering van een milieuzone de noodzaak voor flankerende maatregelen om te garanderen dat al onze leden de stad in kunnen en deze transitie naar zero-emissie mobiliteit kunnen maken. Denk hierbij aan uitzonderingen (bv. voor oldtimers), ontheffingen (bv. voor gehandicapten), een overgangsregeling en compensatie voor mensen die fors beperkt worden in hun mobiliteit of genoodzaakt worden forse financiële uitgaven te doen.

Tevens moet de milieuzone onderdeel zijn van een breder pakket aan maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren.

Verder moet de invulling van de milieuzone aansluiten bij de landelijke regelgeving. Hier wordt nu aan gewerkt om te voorkomen dat er allerlei verschillende regels per stad komen. Uit ons onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid dit belangrijk vindt. 

Tot slot wil de ANWB dat ook andere bronnen van luchtvervuiling dan het personenverkeer worden aangepakt.

Maar er zijn ook situaties waarbij zonder het instellen van een milieuzone, en alleen met behulp van alternatieve maatregelen, de lucht in een stad substantieel schoner kan worden gemaakt. Denk dan bijvoorbeeld aan het stimuleren van het openbaar vervoer en elektrische mobiliteit, parkeerbeleid, verkeersmaatregelen of zelfs een heel verkeerscirculatieplan.

Mail voor meer informatie: nweijsenfeld@anwb.nl