Laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen

Door (inter)nationale afspraken moet de luchtkwaliteit de komende jaren worden verbeterd. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de elektrische auto. De elektrische auto is schoon en zuinig en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de stedelijke luchtkwaliteit. De komende jaren zal de elektrische auto in hoog tempo goedkoper en beter worden. De consument heeft interesse en een aanzienlijk deel van de Nederlanders verwacht de komende 5 jaar over te stappen op een elektrische auto. Hierbij zegt ongeveer de helft dat het aantal laadpalen meeweegt in de keuze om elektrisch te gaan rijden. 

Belangrijke rol voor de gemeente

Een groot deel van de automobilisten beschikt niet over een eigen oprit en is voor het opladen afhankelijk van openbare (snel)laadvoorzieningen. De ANWB vraagt gemeenten hier proactief mee om te gaan en dit te faciliteren. Dat betekent dat een gemeente aan moet kunnen geven onder welke voorwaarden en condities een bewoner aan stroom kan komen in de openbare ruimte. Wij verwachten van een gemeente dat hier beleid voor is.

In dit beleid moet duidelijk worden of iemand zelf een laadpaal mag plaatsen of dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld door het organiseren van een aanbesteding. Om invulling te geven aan dit beleid is het van groot belang dat hierover heldere informatie te vinden is, er een contactpersoon is en dat de gemeente een proactieve houding heeft. Het Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur kan hierbij helpen.

Mail voor meer informatie: mvaneenennaam@anwb.nl