Groen in en om de stad

Stadswandeling

Een goede kwaliteit én toegankelijkheid van de groene ruimte in en om de stad worden steeds belangrijker: steeds meer mensen maken er gebruik van. Zie het trendrapport vrije tijd.

De landelijke overheid motiveert haar natuur- en landschapsbeleid steeds meer door motieven die te maken hebben met vestigingsklimaat en economie. In dat licht wordt ook recreatie en toerisme gezien. Gemeenten kunnen aansluiten bij deze landelijke trend en bij die motieven door te investeren in aantrekkelijke stadsnatuur en ook door goede verbindingen te maken tussen stad en ommeland voor wandelaars, fietsers en watersporters. 

Zorg voor kwalitatief hoogstaande, uitnodigende stadsnatuur.

Of het nou de eigen bewoners zijn of toeristen ‘van buiten’: parken, plantsoenen en andere stadsnatuur zijn een belangrijk motief voor mensen om een stad te kiezen als bestemming of als woon- of verblijfplaats. De trits ‘schoon, heel, veilig’ is nog steeds actueel als het gaat om een aantrekkelijke en gezonde stad.

Zorg voor hoogwaardige, groene wandel- en fietsverbindingen tussen onze kernen en het buitengebied.

Met het oog op de kwaliteit van fietsverbindingen heeft de ANWB in 2016 samen met NTFU; Fietsersbond en het fietsplatform een groot onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in ons land. De resultaten daarvan zijn, per provincie, terug te vinden op www.anwb.nl/fanvanfietsen. In wisselende mate blijken er punten van aandacht per provincie; het comfort van de fietspaden, de bewegwijzering en rustpunten.

Mail voor meer informatie: pmakken@anwb.nl