Europa: de gebruiker aan zet

Het Europees parlement besluit over onderwerpen die het dagelijks leven raken, zoals verkeer, milieu en consumentenbescherming. Waar houdt het parlement zich op het gebied van mobiliteit en vakantie mee bezig? Dat hebben we voor je op een rijtje gezet. Het gaat bijvoorbeeld om veiligheidseisen aan voertuigen, privacyregels of om rechten na een miskoop. 

Het Europees parlement besluit over onderwerpen die het dagelijks leven raken, zoals verkeer, milieu en consumentenbescherming. Concreet gaat het bijvoorbeeld om veiligheidseisen aan voertuigen of om rechten na een miskoop. 

De Europese Unie wordt regelmatig ervaren als ‘duur’ en ‘lastig te begrijpen’. Het is vaak niet duidelijk waar ze nu precies van zijn. Wat je er ook van vindt, de afspraken in Brussel op het terrein van verkeer en vakantie zijn van grote invloed. Door de Europese Unie is er veel veranderd voor de verkeersdeelnemer en vakantieganger. Het is veel makkelijker, goedkoper en comfortabeler geworden om in Europa te reizen. 

  • Belandde je vroeger tijdens je vakantie in het ziekenhuis, dan had je pech en moest je vooraf contant betalen anders werd je niet geholpen. Door Europa is er nu één Europese verzekeringspas (EHIC – European Health Insurance Card) gekomen waarmee je overal in Europa in openbare ziekenhuizen direct wordt geholpen.
  • Denk bijvoorbeeld ook aan het gemak waarmee je nu door Europa kunt reizen: moest je voorheen voor iedere grens aansluiten en wachten voor controle van je paspoort en de spullen die je bij je had, tegenwoordig kan je in 26 landen zonder controle de grens over.
  • Strengere Europese regelgeving op het gebied van water heeft de rivieren in Europa veel schoner gemaakt. Omdat veel rivieren in de Noordzee uitmonden, profiteert Nederland extra van schoon water.

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid
Ook als het gaat om veilig reizen, vakantie en vrije tijd in Nederland, speelt Europa vaker een rol. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid, echte ANWB-onderwerpen, staan in de Europese Unie hoog op de agenda komende jaren.

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, heeft de Europese Unie bijvoorbeeld dit jaar besloten dat nieuwe personenauto’s die na 2022 verkocht worden, verplicht worden uitgerust met hulpsystemen zoals rijbaanondersteuning, achteruitrijcamera’s en een automatisch noodremsysteem.

Ook wil Europa het betalen van tol vereenvoudigen waardoor je straks door Europa kunt rijden zonder telkens allerlei verschillende vignetten te hoeven bestellen en op je voorruit te plakken. Lidstaten zelf blijven over invoer of prijs van tol beslissen. 

De ANWB vindt het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet op zes onderwerpen. Deze onderwerpen sluiten aan op de behoeften die voor de automobilist, de fietser en de vakantieganger de komende jaren het meest nodig zijn.  

1. Belang van consument voorop

ANWB-leden moeten erop kunnen vertrouwen dat nieuwe Europese regels in hun belang zijn. Daarom moeten Europarlementariërs de belangen en de stem van de consument op betere wijze begrijpen en betrekken bij hun keuzes.
Dit houdt onder meer in dat bij het toestaan van nieuwe technologie in het verkeer, van tevoren is nagegaan hoe de consument hier tegenover staat en of deze de techniek voldoende vertrouwt om de verkeersveiligheid en de leefomgeving te verbeteren. Ook moet de consument ervan kunnen uitgaan dat bij invoering van nieuwe regels reizen makkelijk en betaalbaar blijft.   

2. Verbeter verkeersveiligheid in Europa

Verkeersveiligheid dient een taak met voorrang te zijn voor de Europese Unie. Uitgangspunt is 50% minder doden en ernstig gewonden in het verkeer tot 2030. Daarvoor zijn maatregelen op maat nodig voor verbetering van de wegen, de opleiding van bestuurders en de technologie in de auto. De consument moet beter worden geinformeerd hoe deze technologie werkt en hoe ermee kan worden omgegaan.

3. Laat consument profiteren van Connected car

Steeds meer auto’s zijn verbonden met het internet en de omgeving. Het is essentieel dat niet alleen de autofabrikant maar vooral ook de consument hier voordeel van heeft. De bestuurder moet in staat worden gesteld te bepalen of en met wie data in zijn auto worden vastgelegd en gedeeld.  
Er zijn nieuwe Europese regels nodig die keuzevrijheid van de consument, eerlijke concurrentie tussen leveranciers en bescherming en beveiliging van de gegevens garanderen. Alleen dan kan worden voorkomen dat de consument aan één leverancier ‘vastzit’ voor onderhoud, reparatie en kosten van onderdelen.

4. Helpen met schonere mobiliteit

Steeds meer overheden voeren beperkingen in voor de uitstoot van auto’s. Dit om aan regels voor luchtkwaliteit en klimaat te voldoen. 
Voor automobilisten is het daarbij van groot belang dat ze kunnen vertrouwen op de waarden voor uitstoot die de fabrikant of de dealer voor hun auto heeft opgegeven. 
Daarnaast moet de consument erop kunnen vertrouwen dat de overheid oplossingen aanbiedt bij het invoeren van beperkingen. De overheid moet de consument actief ondersteuning bieden bij de stap naar schonere mobiliteit.

5. Bewaak belangen en betrek de consument bij grote innovaties 

Europa staat voor grote vernieuwingen in het vervoer met grote gevolgen. Voorbeelden zijn grootschalige toepassing van internet in auto’s, geautomatiseerde en zelfrijdende voertuigen en Mobility as a Service (MaaS). MaaS staat voor overstappen tijdens het reizen waarbij combinaties worden gemaakt van auto, openbaar vervoer, fiets en taxi voor een snelle verplaatsing.
Essentieel is dat het belang van de consument - en niet de techniek - als uitgangspunt wordt genomen. Zo moet de consument niet opdraaien voor aansprakelijkheid bij ongevallen met geautomatiseerde voertuigen. Ook moet er voor worden gewaakt dat er geen misbruik wordt gemaakt van de consument. Bijvoorbeeld door hoge kosten te rekenen voor toegang tot de informatie over vervoer of door de data over de consument niet te delen. Deze zekerheden zullen op Europees niveau gereguleerd moeten worden.

6. Vergemakkelijk het verkeer binnen EU

Nederlanders hebben nog nooit zoveel binnen Europa gereisd als de laatste jaren. Verplichte milieustickers, formaliteiten zoals voorafgaande registratie en moeilijke betaalmethoden voor toegang tot steden zorgen echter nog steeds voor ongewenst oponthoud en onverwachte boetes. De ANWB vindt daarom dat het Europees Parlement kritisch moet zijn bij het invoeren van nieuwe toegangsverplichtingen bovenop een geldig reisdocument en rijbewijs. Ook moeten landen en steden die deze formaliteiten wel hebben, worden verplicht begrijpelijke, eenvoudige en actuele informatie hierover beschikbaar te stellen. Verplichte stickers of documenten moeten makkelijk verkrijgbaar zijn zonder wachttijden en bij verlies moet er een noodvoorziening zijn, zodat de consument zijn reis kan voortzetten.

Om als vereniging meer invloed te hebben in Europa heeft de ANWB deze wensen afgestemd met andere Europese zusterclubs zoals de ADAC in Duitsland en Touring in België. Deze verenigingen werken samen in de FIA (Federation International de l’Automobile). Het FIA-kantoor in Brussel vertegenwoordigt 113 verenigingen met 38 miljoen leden. Daarmee zijn we een belangrijke gesprekspartner voor het Europees Parlement en de Europese Commissie.  


Meer weten