ANWB heeft nieuwe visie op mobiliteit

We willen dat mensen met meer plezier en onbezorgd kunnen reizen. En daarin kan de ANWB natuurlijk een rol gaan vervullen. We kijken daarbij door naar 2028. 

Bij het opstellen van de visie is goed geluisterd naar wat ANWB-leden en ook niet-leden belangrijk vinden en wat ze van de ANWB verwachten. Veiligheid en betaalbaar vervoer kwamen hierbij als belangrijkte punten naar voren.

De visie is bedoeld om duidelijk te maken waar de ANWB de komende jaren aan gaat werken en zal daarmee van belang zijn voor het assortiment producten en diensten van de ANWB en voor ons lobby- en beïnvloedingswerk. Hieronder kunt u de visie downloaden.

Op weg naar 2028

Waar maakt de ANWB zicht sterk voor?

Veiligheid

Informatie en advies

Beïnvloeding

Producten & diensten

Het versterken van informatie en advies rond verkeersregels, veilig weggedrag, veiligheid van voertuigen en veiligheid van wegen en tunnels.

Overheden (wegbeheerders) en andere partijen oproepen om te besluiten tot een nieuw 'actiepakket verkeersveiligheid' met extra aandacht voor de veiligheid van 80-kilometerwegen.

Versterken van onze verkeerseducatie, rijopleidingen en rijvaardigheidstrainingen om onze leden te helpen zich veiliger door het verkeer te bewegen.

Betaalbaarheid

Informatie en advies

Beïnvloeding

Producten & diensten

Informatie en advies rond de kosten van mobiliteit versterken, om de leden te helpen betere afwegingen en keuzes te maken.

De ANWB roept overheden en andere partijen op om de kosten van mobiliteit te beperken. Voor belastingen in de sfeer van mobiliteit blijven we pleiten voor een omslag van 'betalen voor aanschaf en bezit van een vervoermiddel' naar 'betalen voor gebruik van een vervoermiddel'. Wij bevorderen stappen in deze richting.

Het versterken van onze mobiliteitsproducten en -diensten met een goede prijs-kwaliteitsverhouding (zoals rijopleidingen, pechhulp, vervangend vervoer en verzekeringen) en biedt ledenvoordeel bij andere aanbieders.

Voorspelbaarheid

Informatie en advies

Beïnvloeding

Producten & diensten

Inspannen voor betrouwbare, actuele reisinformatie voor verschillende vormen van vervoer, zodat onze leden in elke situatie de beste keuze kunnen maken. 'Persoonlijk advies' wordt het toverwoord, zowel vóór als tijdens de reis.

We roepen overheden op om de weg- en railinfrastructuur robuuster te maken en stimuleren werkgevers, werknemers, opleidingsinstituten en studenten tot 'Slim Werken Slim Reizen' om daarmee files op de weg en drukte in het openbaar vervoer tegen de gaan in de ochtend- en middagspits.

Onze diensten versterken die de voorspelbaarheid van de reis ten goede komen, zoals pechhulp (waarbij de Wegenwacht de meeste pechgevallen ter plekke blijft verhelpen).

Comfort

Informatie en advies

Beïnvloeding

Producten & diensten

De ANWB versterkt haar informatie en adviezen die het comfort van de reis (dat kan ook 'niet-reizen' zijn) vergroten.

Overheden, vervoerbedrijven en andere partijen oproepen om overstappunten en het openbaar vervoer in en tussen steden te verbeteren (frequenter, sneller, prettiger) en in buiten stedelijke gebieden goede alternatieven te bieden.

De ANWB breidt diensten uit die het reiscomfort en betaalgemak vergroten, ook op het gebied van parkeren en openbaar vervoer.

Duurzaamheid

Informatie en advies

Beïnvloeding

Producten & diensten

Versterken van informatie en advies over milieuvriendelijke vormen van vervoer (schoon, zuinig en stil) en zuinig rijgedrag.

Bevorderen van schone, zuinige en stille vervoermiddelen, vooral de (elektrische) fiets, de elektrische scooter en de elektrische auto.

De ANWB versterkt haar producten en diensten die bijdragen aan 'duurzame mobiliteit'.

Op al deze terreinen probeert de ANWB in de eigen bedrijfsvoering voorop te lopen om daarmee het goede voorbeeld te geven.