Achtergrondinformatie onderzoek

Inhaalverbod vrachtwagens

Rijkswaterstaat heeft jaren geleden op grote schaal in Nederland een inhaalverbod voor vrachtwagens ingesteld om de hinder van inhalende vrachtwagens te verminderen. Minder last van inhalende vrachtwagens geeft wel een opeenhoping (colonnevorming) van vrachtwagens op de rechter rijstrook.

Inhaalverbod opgeheven

Dat heeft er inmiddels weer toe geleid dat het inhaalverbod op een aantal wegen waar veel vrachtauto’s rijden, geheel of gedeeltelijk  is opgeheven. Daardoor ontstaan er naar verwachting van Rijkswaterstaat meer hiaten (gaten) in de vrachtautostroom waardoor het in- en uitvoegen makkelijker wordt.  De ANWB heeft twijfels bij die maatregel omdat inhalende vrachtauto’s irritatie geven bij personenautobestuurders. Dat leidt weer tot onveiligheid. 

Ideeën uit de transportwereld

Tegelijk met deze uitvraag onder personenautomobilisten heeft ANWB, samen met de transportbranche, aan de vrachtautochauffeurs gevraagd wat hun ideeën zijn om het in- en uitvoegen soepeler te laten verlopen.  Die resultaten zullen we ook in onze acties betrekken.