Slimme wegen op weg naar de toekomst

Een paar honderd kilometer file is vandaag de dag in de spits heel gewoon. Vaak hebben de kleinste oorzaken al grote gevolgen.

Teveel korte ritjes op de snelweg

Een belangrijk deel van de files op autosnelwegen wordt veroorzaakt doordat het lange-afstand-verkeer en het regionale verkeer elkaar in de weg zitten. Door het grote aantal op- en afritten gebruikt het lokale verkeer de autosnelweg vaak voor korte ritjes. Dat leidt bij de geringste verstoring tot files waar alle weggebruikers de dupe van zijn.

Regionaal verkeer via regionale wegen

Om het aantal filekilometers op de autosnelwegen terug te dringen is het belangrijk dat regionaal verkeer via regionale wegen wordt afgewikkeld. De snelweg wordt dan het exclusieve domein van het lange-afstand-verkeer. Voor het ombouwen van het snelwegnet tot 'intercitynet' is een relatief beperkt aantal aanpassingen nodig. Om het regionale netwerk aantrekkelijker te maken moet er wel het een en ander gebeuren.

ANWB vraagt om nieuwe infrastructuurvisie

De aanbevelingen over de toekomstige structuur van ons wegennet staan in een rapport dat TNO in opdracht van de ANWB heeft geschreven. Daarin is gewerkt door een groep verkeerskundigen onder leiding van prof. ir. Ben Immers. De ANWB heeft deze opdracht gegeven in het kader van het thema Slimmer Mobiel, dat tijdens het 125-jarig bestaan van de bond werd uitgewerkt. De ANWB wil hiermee een constructieve bijdrage leveren aan de discussie over een betere bereikbaarheid van ons land en vraagt de minister van Verkeer & Waterstaat de resultaten van het onderzoek als vertrekpunt te gebruiken voor het ontwikkelen van een nieuwe infrastructuurvisie.

Wilt u het rapport zelf lezen? U hebt dan de keuze uit het volledige wetenschappelijke rapport of een 'populaire' versie. Het wetenschappelijk rapport vindt u hier.