Alleen handsfree bellen in het verkeer toegestaan

Sinds 30 maart 2002 mag je met een mobiele telefoon in de hand niet meer bellen vanuit een rijdende auto. Ook SMS'en, e-mailen en internetten vallen onder het verbod. Alleen al het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden/sturen -dus zonder dat er contact is met de persoon die u belt- geldt als overtreding.

De regel geldt alleen tijdens het rijden, dus niet als u stilstaat of staat geparkeerd, wel in een rijdende file. U mag wel bellen bellen als u gebruikmaakt van hulpmiddelen waardoor u de telefoon niet vasthoudt. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld een headset (koptelefoon met snoer naar telefoon), een carkit (verbinding via de luidsprekerboxen) of een ingebouwde telefoon. De wet stelt verder geen eisen aan deze hulpmiddelen.

Welke bestuurders

De regeling geldt voor:

  • bestuurders van motorvoertuigen

  • bestuurders van bromfietsen

  • bestuurders van invalidenvoertuigen

Fietsers, snorfietsers en ruiters vallen er dus niet onder. Rij-instructeurs als medebestuurder vallen ook niet onder de regeling. Onder 'mobiele telefoons' vallen alle apparaten bestemd voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten. 27 MC-apparatuur en mobilofoons van bijvoorbeeld taxi's behoren hier niet toe.

Straffen

Bij overtreding van het verbod geldt een boete van € 180. Bromfietsers betalen € 120. Laat men de zaak voorkomen bij de rechter dan zal de eis van het Openbaar Ministerie hoger zijn dan bovenvermeld bedrag. Ook kan uw mobiele telefoon in beslag worden genomen. Het is ook mogelijk dat het OM via uw provider informeert naar het gebruik van de mobiele telefoon op een bepaald tijdstip.

Standpunt ANWB

De ANWB wil dat afleiding in het verkeer tot een minimum wordt beperkt omdat het een risico oplevert voor de verkeersveiligheid. De ANWB vindt dat bestuurders bijvoorbeeld bellen in de auto moeten vermijden. Het advies van de ANWB is alleen te bellen als u stilstaat of geparkeerd bent. En als u gebeld wordt, begin dan geen gesprek maar geef aan dat u terugbelt als u in de gelegenheid bent.

Het totaal verbieden van bellen of bediening van apparatuur is volgens de ANWB niet uitvoerbaar. Goed omgaan met apparatuur in de auto en andere zaken die kunnen afleiden, is eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard sluit de ANWB aan bij de wet die handheld bellen verbiedt.