Wat vindt de ANWB ervan?

Veelgestelde vragen

Auto

Er heerst nogal al wat ergernis en onduidelijkheid over autoverlichting. Zo wordt er vaak getwijfeld aan de veiligheid van dagrijverlichting, en is bijvoorbeeld (te) felle verlichting hinderlijk. Hier vind je de drie belangrijkste ergernissen en vragen over autoverlichting en de regels die daarbij horen. Zie ook dit artikel uit de Telegraaf

In het algemeen kan de ANWB weinig doen aan de stijgende brandstofprijzen. De brandstofprijs wordt namelijk door 3 factoren bepaald:

  1. de ruwe olieprijs
  2. overheidsbelastingen (accijns en BTW)
  3. de winstmarge van de pomphouder

Ruwe olie: De prijs van ruwe olie wordt bepaald door het marktaanbod. Veel vraag, weinig aanbod, hoge prijs en vice versa. Dat kunnen wij als ANWB niet beïnvloeden.
U wordt als automobilist wel geconfronteerd met de wisselende brandstofprijzen aan de pomp. Onze auto-experts houden de prijzen dagelijks in de gaten en zien wel dat prijsdalingen vrij snel  terug te zien zijn in de pompprijzen; Ze geven u de tip om eens te kijken op http://www.brandstof-zoeker.nl/.

Overheidsbelastingen: De Rijksoverheid bepaalt de hoogte van de accijns en BTW. In tijden waarin het Rijk miljarden moet bezuinigen, zal een pleidooi voor accijnsverlaging zeer waarschijnlijk geen gehoor vinden.

Winstmarge: De hoogte van de winstmarge wordt bepaald door de pomphouder of de oliemaatschappij. Een algemene regel is dat u goedkoper uit bent als u niet langs de snelweg tankt. Wel vinden we de belastingdruk op auto’s te hoog, daar voeren we lobby voor. Wat onze lobbyisten daarvoor doen, kunt u lezen op www.anwb.nl/autobelastingen

Hieronder nog wat tips om het voor u zo goedkoop mogelijk te maken:

  • Zoek op internet of via de ANWB Onderweg App waar je goedkoop kunt tanken
  • Maak gebruik van korting via ANWB Ledenvoordeel
  • Rij zo zuinig mogelijk (tips)
  • Kies voor een zuinige auto

Verkeer

Als je deze afstelling wilt invoeren, moet goed onderzocht worden of iemand die met 50 aan komt rijden en bij rood/geel het kruispunt oprijdt niet nog aanwezig, kruisend verkeer kan tegenkomen. Het kruispunt moet immers vrij zijn van verkeer voordat een andere richting kan oprijden.

Dat zou betekenen dat de tijd nodig voor rood/geel van het groen af moet. Kortom: het systeem met rood/geel lijkt positief als attendering voor de weggebruiker maar om veiligheidsredenen moet de ontruimingstijd in tact gehouden worden. De rood/geeltijd gaat daardoor van de groentijd af.

De Europese lidstaten mogen weggebruikers een vergoeding vragen voor het gebruik van de wegen. Voor elektronische betaalsystemen geldt een Europese richtlijn; voor vignetten bestaat zo'n richtlijn niet. Als ANWB zijn we niet gelukkig met deze ontwikkeling.

We weten dat toeristen uniformiteit o.a. voor tolvignetten, belangrijk vinden. Bovendien is het niet praktisch als automobilisten gedwongen worden met een voorruit 'vol stickers' te rijden. Dit past niet bij de gedachte van een "Europa zonder grenzen". We streven dan ook naar één uniform betaalsysteem voor Europa.

De ANWB is niet overtuigd van de noodzaak een keep-your-lane systeem met bijbehorende wettelijke regels in Nederland in te voeren. De huidige regelgeving is goed uitvoerbaar. Door daar waar nodig aanpassingen te plegen op de drukke plekken van het wegennet kan ter plaatse de doorstroming verbeterd worden. Zo kan door slim blokmarkering toe te passen over grotere lengtes rechts passeren eenvoudig mogelijk gemaakt worden. In die situaties waar files ontstaan, kan de weggebruiker goed zelf beoordelen wanneer rechts inhalen verantwoord kan gebeuren.

Een algemene regel invoeren kan mede door de verschillende snelheidslimieten van personenauto’s en vrachtauto’s verkeersonveiligheid inhouden. Ook moet niet onderschat worden dat de dode hoek een probleem kan opleveren. Niet elk voertuig dat rechts passeert zal tijdig waargenomen worden. Complexer verkeer is vooral voor ouderen rijtaakverzwarend.

 

Lees het gehele standpunt Keep-your-lane

 

U kunt dit signaal het beste doorgeven aan de beheerder (grondeigenaar) van de Rijkswegen namelijk Rijkswaterstaat. Dit kan via www.rws.nl of via 0800 - 8002 (de landelijke informatielijn van RWS). Mogelijk staat het bord dat u bedoelt niet op grond van Rijkswaterstaat en dan is het de lokale gemeente die een vergunning daarvoor heeft gegeven.  Dan kunt u dus het beste klagen bij de gemeente.

Bij sommige locaties (vlakbij de snelwegen) zijn er wel richtlijnen vanuit Rijkswaterstaat gesteld. Richtlijnen waar reclame en dergelijke aan moet voldoen bijv. stand op de weg, verlichting etc. Hoe meer klachten RWS hierover binnenkrijgen hoe sterker het signaal wordt om met de vergunningverlener in gesprek te gaan om te zien of dit bord aangepast kan worden.

De ANWB zet zich ruim 130 jaar in om het verkeer voor haar leden veiliger te maken. Het begon met het pleiten voor een veiligere constructie van fietsen, een beter wegdek, aparte fietspaden en beïnvloeden van verkeersgedrag. Toen de auto opkwam deed de ANWB hetzelfde voor dit voertuig. Nog steeds is de ANWB bezig met de constructie van veiliger voertuigen, veiliger wegen en beter verkeersgedrag van volwassenen en van kinderen. Op de pagina's over verkeersveiligheid ziet u waar we voor u aan werken:

In het verleden hebben de ANWB-verkeerskundigen op verzoek van leden plaatselijk onderzoek gedaan naar verkeersonveilige situaties met als doel de gemeente of provincie te helpen het verkeer veiliger in te richten. Nu beschikken we echter niet meer over de capaciteit en tijd om naar dit soort plaatselijke situaties ter plaatse te komen kijken. Als alternatief hebben we voor vragen zoals deze een interactieve handleiding opgesteld om u en uw buurtbewoners te helpen uw buurt verkeersveiliger te maken.

Meerdere leden hebben aangeven het onduidelijk te vinden. Dat wordt ook vaak veroorzaakt omdat men niet weet of je wel of niet richting moet aangeven. In dit informatieblad vindt u uitleg over de inrichting en de voorrangsregels.