Vliegtaks

Het kabinet wil in 2021 een vliegtaks invoeren van zeven euro per ticket. De regering gaat er vanuit dat dit goed voor het milieu is en andere belastingen kunnen worden verlaagd.

De bedragen zijn nog niet definitief. Vanuit de afspraken in het klimaatakkoord kunnen nog extra bijdragen worden gevraagd van de luchtvaart. Dit kan mogelijk leiden tot verdubbeling van het bedrag van € 7,- Het plan moet nog door de Tweede Kamer. 

Wat vindt de ANWB?

De ANWB liet eind 2018 onderzoek verrichten via een representatieve steekproef onder ruim 5.000 Nederlanders. Het resultaat hiervan leidde tot de volgende uitgangspunten: 

  • Nederlanders hebben begrip ervoor dat ook de luchtvaart wordt betrokken in de maatregelen om milieu en klimaat te verbeteren.
  • De belasting moet bij voorkeur per vlucht en niet per ticket worden gerekend. Het is eerlijker en rechtvaardiger als lawaaiige en vervuilende vliegtuigen zwaarder worden belast. Voor de vervoerder is er dan een prikkel om schone vliegtuigen in te zetten en de bezettingsgraad hoog te houden. Vrachtvliegtuigen en passagiers die overstappen in Nederland, betalen dan ook mee.
  • Inkomsten van de belasting moeten aan ‘groene’ maatregelen worden besteed. Een deel van de Nederlanders wil dat de inkomsten specifiek voor maatregelen worden gebruikt om de luchtvaart te verduurzamen. Bijvoorbeeld door meer gebruik van biokerosine en de ontwikkeling van elektrisch vliegen. Ander deel van het publiek vindt dat de inkomsten voor meer soorten klimaatregelen kunnen worden gebruikt zoals betere treinverbindingen naar het buitenland en uitbreiding  van snellaadpalen voor elektrische auto’s op belangrijke Europese routes. 

De ANWB zal deze wensen als uitgangspunt gebruiken voor de discussie met verantwoordelijke bewindslieden en Tweede Kamerleden. Daarnaast wil de ANWB dat luchtvaartmaatschappijen passagiers gaan informeren over de duurzaamheidsklasse van het vliegtuig waarmee de vlucht wordt uitgevoerd. Daarmee kan een aanzet worden gegeven voor passagiers en vervoerders om voor zuinige en minder lawaaiige vliegtuigen te kiezen.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 5-3-2019)

Wat doet de ANWB?

De meerderheid wil dat de ANWB dit onderwerp actief oppakt vanwege de maatschappelijke gevolgen en de betrokkenheid met eigen reizen van de ANWB.   

De ANWB zal daarom aandacht vragen voor bovenstaande voorkeuren bij de politiek. In het tweede kwartaal van 2019 zal verduurzaming van de luchtvaart en het wetsvoorstel voor invoering van vliegbelasting in de Tweede Kamer op de agenda staan.  De fractiespecialisten zullen vooraf door de ANWB worden geïnformeerd over de voorkeuren van de Nederlandse bevolking.

Brief aan Staatssecretaris van Financiën - Wetsontwerp Vliegbelasting

Zeven vragen over de vliegtaks (artikel Kampioen)

ANWB Ledenreizen CO2-neutraal

Sinds 1 januari van dit jaar worden alle reizen van ANWB Ledenreizen en de ANWB-reisdochters FOX, Pharos en Travelhome gecompenseerd voor de CO2-uitstoot. Niet alleen voor de vliegreizen maar ook voor de autovakanties en andere reizen. De reiziger hoeft daar verder niets voor te doen en het is inbegrepen in de prijs. De reizen van de ANWB zijn op die wijze in elk geval CO2-neutraal.