Naar artikel

Snorfiets - helmplicht

Standpunt ANWB


Snorfietsers moeten verplicht een helm dragen

Sinds 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht en kun je een boete van 100 euro krijgen bij het niet dragen van een helm.

Wat vindt de ANWB?

De ANWB promoot vrijwillig gebruik van een (snor-)fietshelm, maar was niet voor een verplichting. Wij zijn ook geen voorstander van de verplaatsing van de snorfietser naar de rijbaan, omdat we daar de snorfietser te kwetsbaar vinden tussen het overige verkeer.

Plek op de weg snorfiets

We zien dat het steeds drukker wordt op het fietspad. Veel fietsers ervaren bovendien overlast van een groep snorfietsers die o.a. de maximumsnelheid overtreedt. De gemeente Amsterdam heeft daarom inmiddels snorfietsen naar de rijbaan verplaatst op een aantal routes. Andere steden maken plannen om dit voorbeeld te volgen. 

De ANWB is hier geen voorstander van. Snorfietsen mogen, net als e-bikes, maximaal 25 km/uur. Rijden op de rijbaan is voor (snor)fietsers te gevaarlijk in verband met verschillen in snelheid en massa op de rijbaan. 

Wij vinden dat op korte termijn de overlast van te snel rijdende snorfietsers moet worden aangepakt met handhaving op de snelheid. Voor de lange termijn zijn aanpassingen aan de infrastructuur nodig. Niet alleen vanwege de snorfiets, maar juist door het toenemend aantal fietsers op het fietspad.

De capaciteit van fietspaden is op veel plekken niet toereikend. Het verplaatsen van groepen naar de rijbaan is hiervoor geen oplossing. Omdat er niet overal plek is om de fietsinfrastructuur te verbreden, zal er anders gekeken moeten worden naar de inrichting van het verkeer en de openbare ruimte in de stad. Met op sommige plekken gemengd gebruik op de wegen en lagere snelheidslimieten.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 05-01-2023)

Zie ook

Verkeer in de stad
Vragen aan ANWB Experts over helmplicht snorfiets