Naar artikel

Indexeer accijns niet

Standpunt ANWB

Sinds 1 juli betalen mensen weer meer aan de pomp, omdat de tijdelijke accijnskorting ten dele is opgeheven en de voorgenomen indexering van de accijnzen wordt doorgevoerd. Door de indexering gaat het accijnstarief omhoog.

Wat vindt de ANWB

ANWB was blij dat de tijdelijke accijnskorting in 2022 is doorgevoerd. Dit gaf veel mensen een verlichting. Maar de voorgenomen indexering zoals het demissionair kabinet van plan is vindt de ANWB onbegrijpelijk. 

Het accijnstarief bedraagt per 1 juli 78,91 cent. Eind 2023 verdwijnt de laatste korting en zal het nieuwe accijnstarief op 1 januari 2024 op 96,23 cent uitkomen. Dit komt onder andere doordat de brandstofaccijns net als andere belastingen bij aanvang van het kalenderjaar geïndexeerd wordt op basis van de tabelcorrectiefactor. 

De tabelcorrectiefactor 2024 ligt volgens het CPB nu op 9,9%.
De accijnzen zijn in Nederland al ongekend hoog. Met betrekking tot de accijnzen was Nederland met het oude tarief van 82 cent al koploper. Het nieuwe tarief van 96 cent zal het gat met de andere landen alleen maar groter maken. Wat de ANWB betreft wordt de indexering dan ook niet doorgevoerd.
 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d.24-08-2023)