Naar artikel

Gevolgen oorlog in Oekraïne voor brandstofprijs en -voorraad

Standpunt ANWB


Wat vindt de ANWB?

Dieselprijs

Brandstoffen zijn sinds de oorlog in de Oekraïne sterk in prijs gestegen, en met name diesel lijkt nog niet op het maximum te zitten.

Afgelopen april heeft de ANWB met succes wat aan de stijgende brandstofprijzen kunnen doen door te pleiten voor een evenredige verlaging van de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG, inmiddels verlengd tot halverwege 2023.

De verwachting is echter dat de prijs van diesel de komende maanden nog wat verder zal stijgen door de EU-boycot van olie uit Rusland vanaf 5 december 2022, uitgebreid met alle van deze olie afgeleide producten per 5 februari 2023.

We begrijpen dat de verdere prijsstijgingen de particuliere dieselrijders raken en vinden het belangrijk om te kijken of ook hier wat aan te doen is.

We zijn en blijven daarom nadrukkelijk in gesprek met de overheid, waarbij we merken dat de veelal externe oorzaken en onzekere ontwikkelingen, in combinatie met de grondslag voor de onderdelen die de brandstofprijs bepalen, het lastig maken de politiek te bewegen een volgende kortetermijnmaatregel door te voeren.

Toch is een gemiddelde auto op diesel op dit moment nog steeds goedkoper dan een auto op benzine, wanneer je per jaar minimaal 17.500 kilometer rijdt en alleen naar de brandstofkosten en MRB kijkt. Dit komt doordat het brandstofverbruik van diesels een stuk lager ligt dan bij auto’s op benzine.

Het brandstofverbruik kun je zelf nog beïnvloeden door zuinig en bewust te rijden, maar ook door andere vervoersmiddelen te overwegen wanneer mogelijk.

Dieselvoorraad

Wat naast de verdere prijsstijging de uiteindelijke gevolgen worden voor de dieselvoorraden is nu nog onzeker.

De verwachting is echter dat er niet zomaar een dieseltekort zal ontstaan. Er wordt in Nederland en andere EU-landen een strategische voorraad van minimaal 90 dagen aangehouden, en er zullen nog meer alternatieve routes voor diesel en olie worden benut.

Mocht je echter een langere buitenlandse reis plannen met een dieselvoertuig, houd dan de actuele situatie goed in de gaten.

Sowieso is het aan te raden de tank niet leeg te rijden totdat het lampje van het minimum brandstofniveau gaat branden. Tank wat vaker, bijvoorbeeld als de tank nog half vol is.

Wanneer je dan toch onverhoopt een tankstation met voorraad problemen tegen komt, kun je nog rustig verder rijden naar een alternatieve locatie.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 18-11-2022)