Samen op pad in Zuid-Limburg

Samen op pad in Zuid-Limburg

Rapportage Samen op pad in Zuid-Limburg afgerond

ANWB-leden hebben het afgelopen jaar locaties aangeleverd waar – in de regio Zuid-Limburg - knelpunten worden ervaren op het gebied van recreatie. Inmiddels is de rapportage gereed en is het rapport aangeboden aan gedeputeerde Erik Geurts van de Provincie Limburg (Verkeersveiligheid, Toerisme & Recreatie).

De provinciale TV omroep L1 heeft er begin juli de nodige aandacht aan besteed. De komende maanden gaat de ANWB in gesprek met provincie/gemeenten/terreinbeherende instanties om in ieder geval de locaties/wegtrajecten, waar de meeste knelpunten worden ervaren, aan te gaan pakken. 

Belangrijkste resultaten en verbeterpunten

  • Combinatie van wandelaars/fietsers  op bepaalde wegtrajecten en/of paden gaat niet samen.
  • Problemen in Zuid-Limburg ten aanzien van 80 km wegen zonder fietspaden.
  • Problemen worden ervaren van oversteken voor fietsers/wandelaars.
  • Verharding (hobbels, gaten, putdeksels, roosters) wordt in verschillende gevallen als storend en verkeersonveilig ervaren.

Rapport downloaden