Samen genieten langs de Waal - achtergrond

Inrichting noordoever Waal van Gorinchem tot Nijmegen

Gemeenten, waterschap en provincie bevorderen recreatie en toerisme. De rivieren, de uiterwaarden en de dijk zijn daarvoor van groot belang. Omdat er de komende jaren aan de Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen gewerkt gaat worden is het nu de gelegenheid om ideeën te verzamelen met betrekking tot de inrichting van de dijk. Die inrichting is van grote invloed op recreatie, verkeer en leefbaarheid op en rond de dijk.

Rol ANWB

De ANWB heeft eerder het platform ‘Gastvrije Dijken' opgericht om aandacht te vragen voor de mogelijkheden en onmogelijkheden op – en om de dijken. Daar is deze brede raadpleging uit voortgekomen. De resultaten daarvan zullen we aanbieden aan alle betrokken overheden.

Plan overheid

  • Het waterschap Rivierenland bereidt een aanpassing van de dijk voor. Het gaat om dijkversterkingen van belangrijke delen van de dijken tussen Nijmegen en Gorinchem. Het Waterschap is geïnteresseerd in wensen, die meegenomen kunnen worden wanneer vanaf 2020 de versterkingen daadwerkelijk van start gaan.
  • De regio Rivierenland is geïnteresseerd in ideeën voor recreatie en toerisme, ook op- en aan de dijk.

De ANWB stelt de resultaten van de discussie en bijhorend advies beschikbaar voor alle gemeenten. Met daarbij het verzoek om dit te betrekken in voorkomende plannen als voor dijkverbetering.