Samen genieten langs de Waal

De dijken langs de Waal rijgen brede uiterwaarden en pittoreske dorpen aaneen. Je kunt vanaf de dijk van het prachtige rivierenlandschap genieten. Er wordt gewerkt, gewoond en gerecreëerd. De afgelopen zomerperiode vroegen we wat bewoners en recreanten wat zij zouden willen veranderen om de dijk nog gastvrijer en leefbaarder te maken.

Inrichting noordoever Waal van Gorinchem tot Nijmegen

De dijken op de noordoever van de Waal worden na 2020 in fasen versterkt. Het Waterschap Rivierenland kan nu nog niet precies zeggen ‘wat waar staat te gebeuren’; toch is het zaak nu al na te gaan hoe de dijken nog gastvrijer kunnen worden: De afgelopen periode gaven bezoekers hier hun wensen en ideeën voor een dijk waar bezoekers welkom zijn en bewoners zich prettig thuis voelen.Eind oktober worden hiervan de resultaten gepresenteerd.

Klik hier voor de grote versie van de kaart

Wat doet de ANWB

Bij Gastvrije Dijken denken we aan dijken waar bewoners zich prettig voelen, bezoekers welkom zijn en waar zij makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. De uitkomst van deze discussie gebruiken we voor twee doelen:

  • Een advies aan het waterschap Rivierenland, de regio Rivierenland en de gemeenten.
  • Discussie bijeenkomst met bewoners uit Neerijnen. Hierin wordt dieper ingegaan op de Waaldijk in deze gemeente. De resultaten van de online discussie en deze bijeenkomst worden overhandigd aan de gemeente.

Planning

  • In oktober vindt de bewonersbijeenkomst plaats in Neerijnen.
  • Uiterlijk 1 december maakt de ANWB de resultaten en haar advies bek