Parkeren bij winkelcentra

Zijn parkeertarieven van invloed op keuze winkelgebied

De ANWB heeft recent gepeild hoe parkeertarieven van invloed zijn op de keuze van een winkelcentrum. De peiling vond plaats in de vorm van een poll op anwb.nl. Hoewel de poll een indicatief karakter heeft komt er een beeld uit dat tot de voorzichtige conclusie leidt dat parkeertarieven van invloed zijn op de keuze die wordt gemaakt. Zo geeft 52% aan dat men een ander winkelcentrum kiest waar het parkeren minder duur of gratis is. 40% zoekt een gratis of goedkope parkeerplaats in de buurt van het winkelcentrum van zijn of haar keuze.

Opvallend bij de open antwoorden die werden gegeven was dat de respondenten in een groot aantal gevallen ontevreden is over het feit dat bij ziekenhuizen parkeergeld moet worden betaald. Kennelijk vinden we dat een bezoek aan een ziekenhuis een verplichtend karakter heeft en daarom geen extra parkeerkosten met zich mee mag brengen. Er is immers vaak geen andere keuze.

Als er dan toch betaald moet worden, dan werd een tarief van ten hoogste € 1,50 per uur als redelijk ervaren. Daarboven worden al gauw andere afwegingen gemaakt. Zo geeft een substantieel deel van de respondenten aan de voorkeur te geven aan gratis parkeren op enige afstand van de bestemming om het resterende deel per fiets of met het openbaar vervoer af te leggen.

De ANWB zet zich er voor in om mobiliteit op een betaalbaar niveau te houden zodat leden ten allen tijde de keuzevrijheid behouden om van A naar B te komen.

Welke parkeergarages gaat het om

Reageer

We zijn benieuwd wat jij van de parkeertarieven in garages vindt. Vertel het ons hieronder.
Je kunt inloggen met je ANWB-inlogaccount, Facebook- of Google+account.