LOCOV en NOVB

In diverse overlegorganen behartigt de ANWB de belangen van de incidentele OV-reiziger.

Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV)

In het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) behartigt de ANWB uw belangen als treinreiziger. Wij doen dat door het voeren van overleg met de Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail en met het ministerie van Infrastructuur en Water. Ook geven wij advies aan NS, Prorail en het ministerie over o.a. de wijzigingen in de dienstregeling, informatievoorziening, kaartverkoop, betaalwijzen en de tarieven.

Meer informatie over de activiteiten en adviezen van het LOCOV

Website LOCOV 

Nationaal Openbaar Vervoer Beraad

Het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van alle OV vervoerders, de rijksoverheid, provincies, stadsregio’s en consumentenorganisaties waaronder de ANWB werken aan de verbetering van het OV in Nederland.Het NOVB richt zich specifiek op zogenaamde concessie overstijgende problemen. Dit zijn problemen die tegelijkertijd in meer dan één OV regio spelen. De consumentenorganisaties hebben één zetel in het NOVB en geven advies.

Andere leden bekeken ook