Groei inkomsten uit BPM niet volgens afspraak

De ANWB maakt zich zorgen over de hogere aanschafbelasting voor auto’s (BPM) door de invoering van een nieuwe meetmethode voor CO2 uitstoot. Volgens de ANWB gaat de consument  per 1  juli 2020 te veel betalen. 

Zakelijke autokosten uitgelegd

Andere meting

Sinds 1 september 2017 wordt de CO2 uitstoot van voertuigen anders gemeten. De zogenoemde NEDC-methode werd toen vervangen door de WLTP-methode. Die verandering was nodig, omdat de uitkomsten van de metingen niet meer klopten met de werkelijke uitstoot. Per 1 juli 2020 geldt een nieuwe tabel met BPM-tarieven, gebaseerd op de nieuwe meetmethode. 

Rapport BOVAG en RAI

Maandag 28 oktober presenteerden BOVAG en RAI Vereniging een rapport, waaruit blijkt dat de overheid door de overstap naar een nieuwe meetmethode jaarlijks € 200 miljoen euro meer ontvangt. Deze extra BPM-inkomsten staan op gespannen voet met de belofte van het kabinet, dat de invoering van de WLTP-metingen niet zou leiden tot hogere BPM-inkomsten. Daar komt nog bij dat in de overgangsperiode naar 1 juli € 600 miljoen extra is opgehaald, doordat in die periode een aangepaste NEDC-meetmethode van kracht was: NEDC II. Deze was nodig om te kunnen nagaan of auto’s de CO2-doelstellingen van de Europese Unie voor 2021 kunnen halen. 

De ANWB heeft de BPM de afgelopen jaren steeds hoger zien worden. De consument betaalde in 2017 bijvoorbeeld € 1.297 voor een Toyota Aygo en in 2020 voor dezelfde auto bijna € 400 meer! De staatssecretaris verklaart dit onder andere doordat auto’s zwaarder zijn geworden, meer motorvermogen hebben gekregen en niet schoner zijn geworden, zoals verwacht werd. Volgens het BOVAG/RAI-rapport weegt de nieuwe WLTP-methode wel degelijk mee, omdat de BPM ook is gestegen voor auto’s die de afgelopen jaren helemaal niet veranderd zijn.

Meer betalen vanaf 1 juli

Als het rapport van de autobranche klopt, gaat de consument volgens de nieuwe tabel met BPM-tarieven vanaf 1 juli 2020 aanmerkelijk meer betalen voor een nieuwe auto, zelfs voor een kleine auto. Als Nederland het wagenpark wil verduurzamen, is dit een gemiste kans. Doordat de BPM ook in het zuinige segment flink stijgt, wordt de autokoper geen passend alternatief geboden. 

De ANWB vraagt de Tweede Kamer genoemd rapport goed te bestuderen en te controleren of de staatssecretaris de eerdere belofte nakomt, dat de overstap naar de WLTP-metingen niet leidt tot extra inkomsten voor het Rijk.