Maak Nederland Filevrij!

Maak Nederland Filevrij!

Files, files en nog eens files! Wat kunnen we doen om Nederland filevrij te maken?

Maak Nederland filevrij

Afgelopen jaren is de vertraging onderweg weer fors gegroeid. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verwacht dat dit komende jaren nog eens zal toenemen met 28%. Zelfs met de geplande miljardeninvesteringen van de overheid is de verwachting dat omstreeks 2030 het verkeer op heel veel plekken in Nederland tot stilstand komt. 

Hoe kunnen we samen de files oplossen?

Een ANWB-ledenpanel heeft 10 mogelijke oplossingen op een rij gezet, waarmee het nieuwe kabinet aan de slag kan gaan. Tot 1 oktober konden leden en niet-leden aangeven welke van de 10 aangedragen oplossingen in hun ogen het beste resultaat op zal leveren.

In totaal is er ruim 12.000 keer gestemd. Inzenders konden de lijst met oplossingen aanvullen met een eigen oplossing. Daarvan hebben we er nog eens 5.000 ontvangen.

Uitslag stemming
 

  1. Geef vrachtverkeer een eigen rijstrook (23%)
  2. Verbeter het openbaar vervoer (19%)
  3. Verminder het woon-werkverkeer (14%)
  4. Breid het wegennet uit (13%)
  5. Investeer in slimme technologie (9%)
  6. Verminder snelheidsverschillen (8%)
  7. Stimuleer het gebruik van de fiets (6%)
  8. Meer politie op de snelweg (5%)
  9. Leer van verkeersongevallen (2%)
  10. Zorg voor betere reisinformatie (1%)

Het resultaat van deze peiling is te vinden in het rapport Maak Nederland filevrij.

Bekijk alle uitkomsten Maak Nederland filevrij

Naast de ideeën en oplossingsrichtingen van onze leden, is een belangrijke uitkomst van het rapport dat veel ANWB-leden vragen om een actieplan tegen files. Geen zigzagbeleid, maar beleid waarin op meerdere oplossingen tegelijkertijd wordt ingezet. Niet of-of, maar én-én. Waarin maatregelen gaan optellen en op die manier de files echt gaan verminderen.

Bedankt!

De ANWB bedankt de leden die aan deze actie hebben deelgenomen. Als weggebruiker ben jij de ervaringsdeskundige bij uitstek. Jouw ideeën brengen we graag onder de aandacht van politieke partijen. We hopen dat je een volgende keer weer meedoet!

1e halfjaar 2019:  vijf procent filegroei

Het aantal files op onze wegen is in het eerste halfjaar van 2019 met 5 procent gegroeid in vergelijking met het eerste half jaar in 2018. Vooral overdag ondervond het verkeer veel meer oponthoud dan vorig jaar. De filezwaarte nam dan ook toe met 18 procent. Tijdens de ochtend- en avondspits bleef de groei beperkt met respectievelijk 5 en 3 procent.

Fileprobleem in steeds meer regio's