Meivakantie - 2 gelijke weken voor iedereen

In de meivakantie hebben alle schoolkinderen één zelfde week vrij. Deze wordt door het ministerie van Onderwijs vastgesteld. De laatste jaren geven steeds meer scholen twee weken vrij. Die tweede week verschilt vaak per school. Daardoor kunnen gezinnen met kinderen op verschillende scholen, niet gezamenlijk op stap. De ANWB wil daar verbetering in brengen.

Wat vindt de ANWB?

Via ANWB-onderzoeken en polls gaf een meerderheid van ANWB-leden met schoolgaande kinderen aan een voorkeur te hebben voor twee weken meivakantie. Die twee weken moeten voor alle kinderen – in dezelfde regio - gelijk zijn.

De meivakantie wordt ook als aantrekkelijk alternatief voor de zomervakantie gezien: goedkoper, minder druk en minder warm. Uit onderzoek bleek dat in 2015 driekwart van de gezinnen met schoolgaande kinderen twee weken meivakantie had.

Resultaten

De ANWB heeft een langere vakantie bespreekbaar gemaakt. Door slim bestaande feestdagen aan de meivakantie vast te plakken, kunnen veel scholen twee weken vrij geven.

Staatssecretaris Dekker wil vanaf schooljaar 2017/2018 in een advies vastleggen welke tweede week moet worden gekozen.

De ANWB schat in dat een groot deel van het probleem hiermee wordt verholpen. Alleen voor incidentele, urgente redenen zal kunnen worden afgeweken van de aangewezen twee weken.

De staatssecretaris heeft ook aangegeven dat als er geen gehoor aan wordt gegeven, er alsnog wordt gekeken naar een centraal vastgestelde tweede week.

De ANWB zal er op toezien of het besluit van de staatssecretaris voldoende wordt nageleefd.